No Name Description
N/A

Die älteste (16 Jh.) der drei Burge am Fluss Nemunas. Renoviert nach dem 2. Weltkrieg. Heutzutage – eine Schule. Ein Park. Blick vom Burgturm.

N/A

The Naukšēni People’s Museum, where we tell intelligent people about those who were born at the NAUKŠĒNI DISCO, arrived here and stayed here.  We’ll look at how they talk, sing, think and love.

N/A

The origins of the castle that was built in the style of Classicism date back to 1784.  Later it was rebuilt into a two-story building with a portico with four columns at its centre.  A new period in the development of the state began in 1993, when restoration of the buildings began.  The estate currently houses a children’s village, while the mansion is now a hotel.

 

N/A

Vieta, ko nekādi nevar uzskatīt par tūrisma objektu, bet tajā pat laikā tas ir Latvijas mērogā nozīmīgs kultūras un vēstures piemineklis, ko nevar nepieminēt! Laikā no 1923. – 1943. gadam muižas pilī atradās Latvijā zināmākā mājturības skola, kurā mācījās izslavētās kaucmindietes! Tagad muižas pils ir pamesta, avārijas stāvoklī un apskatāma tikai no ārpuses un „pa gabalu”. Ap 1780. gadu celtā pils, kas 1909. – 1912. g. tika pārbūvēta pusloka būvapjomā, ir Latvijai diezgan unikāls arhitektūras paraugs.

N/A

Skaista sena parka apjoztā, nesen rekonstruētā, 19.gs. vidu atgādinošā muiža atrodas ziemeļu Lietuvā, 14 km no Paņevežiem. Bistrampolio muižas saimniecība izveidota 19.gs. otrajā pusē – 20.gs. uzbūvētas ēkas: klasicisma stila divstāvu muiža (19.gs. vidus), zirgu staļļi, pagrabi, dārznieku nams, saimniecības ēkas. Muižas saimniecību grezno 19.gs. otrajā pusē iekoptais jauktā tipa parks ar dīķiem. Muižas parkā uz Birtues kalna gozēja ievērojama lapene, blakus dārznieka namiņš. Parka siluetu atdzīvina no jauna bruģētās taciņas un dīķus savienojošie tiltiņi.

N/A

С XV века в Приекуле правил род баронов Корфов. Один из них – Иоганн Альберт Корф (1697 - 1766.) был президентом Петербургской Академии наук (1734 - 1740 гг.), дипломатом и литератором, который занимался исследованием истории Курземе. Приекульский замок находится на западе от улицы Айзпуте, на берегу реки Вирга. Первоначально дворец господской усадьбы построили в XVIII веке, а в конце XIX века велись большие работы по перестройке здания (проект Пауля Макса Берчи). В здании находится Приекульская средняя школа. Примерно в 100 м к востоку от господской усадьбы возвышается смотровая башня усадьбы (построена в конце XIX века), над которой развевается государственный флаг Латвии.

N/A

Das Gebäudekomplex hat angefangen, am Ende des 15. Jh. und Anfang des 16. Jh. zu entstehen. Bedeutende Veränderungen erfolgten im 19. Jh., als es ein Eigentum vom Graf Tyszkiewicz wurde. Der 1875 eingerichtete Wintergarten ist der größte in Osteuropa. Ein Museum.

N/A

The Buse (Matkule) castle hill is next to the Imula River.  The hill and the opposite bank of the river offer one of the loveliest views of small rivers in Kurzeme.  They are best seen during the season when trees are bare so that leaves do not cover up the landscapes.  There are trails for pedestrians in the area.

N/A

Lodes muižas ēkas izvietojušās t.s. Lodes – Taurenes subglaciālās iegultnes (cauri tek Gauja) austrumu nogāzē. Muižas apbūve tapusi 19. gs. pirmajā pusē, bet kungu māju (klasicisma stils) cēla 1815. g. Pēdējie īpašnieki, kas šeit saimniekoja (līdz 1939. g.) – bija Šmidtu dzimta. Mūsdienās muižas pilī vasarās dzīvo LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studenti, kuriem šeit ir lauku prakšu norises vieta. Kungu māja apskatāma no ārpuses.

N/A

The Livonian Order built a fortified castle on the largest island in Lake Alūksne – Marijas Island (Pilssala Island) in 1342.  It was linked to the land by a 120 m drawbridge.  The castle had several forecastles, and it was regularly modernised and expanded until the end of the 17th century.  It was one of the largest Livonian Order Castles, with similar ones found in Vastelina and Izborsk.  Defensive barriers were put up around the castle, which survived until the Great Northern War.  Its central part was blown up by the defeated Swedish military in 1702, after which Russians completely sacked it.  All that is left are the castle ruins on the island, which is now linked to Alūksne and Temple Hill by two wooden bridges.  An open-air stage alongside the castle ruins is used for various public events.

N/A

Several of the buildings of the Šlītere Semi-Estate have survived to the present day – the servants' house (late 19th century), the pump house (mid-19th century), the smokehouse (mid-19th century), the cattle barn, etc.  A forestry building was built here in 1936 and renovated in 2010.  Since the end of 2009, the administration of the Slītere National Park has been housed here.  Today the building also houses the Kurzeme regional branch of the Environmental Protection Board.  Opposite the building are two yews, and there is a productive ivy which has covered the northern side of the servants' house.  The common yew and the Baltic ivy are symbols of Šlītere, and you can see and photograph them here without "bothering" them in their natural environment.  The pump house contains a well that is unique in Latvia – it is 34 m deep, which is nearly the height of the Blue Hills of Šlītere.  It reportedly was active until the 1970s and delivered water to the forestry system.  A fragment of the stone well can be seen as a part of the wall of the pump house.  The semi-estate is surrounded by small elements of a park, including an impressive alley of elm trees.  Locals says that pre-war Latvian President Kārlis Ulmanis spent the night at the building once while on a hunt.

N/A

The residential building was erected in the early 18th and renovated in the middle of the 19th century.  Restoration of the manse and its ancillary buildings is continuing even today.  Since September 2009, the Latvian Evangelical Lutheran Church has housed its Recollection Centre at the manse.  The ruins of an old stable can be seen.

N/A

Muiža vēsturiskajos dokumentos pirmoreiz ir pieminēta 16. gs. Tagad redzamā vienstāva kungu māja ir vairākreiz pārbūvēta laikā no 17. – 19. gs. 1997. g. ēku vēlreiz atjaunoja un tagad tajā atrodas viesu nams un Vilsandi nacionālā parka apmeklētāju centrs, kur var iegūt ne tikai vērtīgu informāciju, bet arī apskatīt Vilsandi apkārtnē atrastās fosilijas. No Lonas muižas var uzsākt pārgājienu uz Vilsandi salu. Vienā no muižas ēkām ir izveidota Vilsandi nacionālajam parkam veltīta ekspozīcija.

N/A

Šī vairāk ir uzskatāma par vēsturisku vietu, nekā tūrisma objektu, jo muižas pils atrodas avārijas stāvoklī un apskatāma no ārpuses! Mūsdienās redzamais muižas komplekss ir veidojies 19. - 20. gs. mijā, bet muižas pils (vēlīnais klasicisms) - 19. gs. pirmajā pusē. Vēlāk tai piebūvēja neobarokālus torņus abos ēkas galos. Vienā no tiem atradās kapela, otrā – bibliotēka. 19. gs. tika uzsākta ainavu parka un dendrārija izveide. 19. gs. beigās pilī norisinājās plaši remontdarbi, un tās īpašnieki – Kerbedzu dzimta ēku līdz pat 1. pasaules karam atvēlēja māksliniekiem. No 1920. - 1975. g. muižā darbojās pamatskola, tad ēkas kā noliktavu izmantoja kolhozs.

N/A

Der Stützpunkt des Livländischen Ordens. Der Bau der Burg war eine Strafe für Ortsbewohner. Die Burg wurde nach dem Befehl des Dänischen Königs Frederik der II 1576 vernichtet.

N/A

Found along Liepājas Street, which is the old road from Livonia to Prussia, the ruins are a symbol of Aizpute and are depicted on its herald and its flag.  Work on the castle began around 1248 and was done during the role of Dietrich von Grenningen, master of the Livonian Order.  It was a castella-type stone castle with a tower at one corner and wooden buildings in the courtyard.  The bishopric of Kurzeme was in Aizpute during the Middle Ages.  The castle was abandoned after the Livonian War in the latter half of the 16th century, but it was restored in the early 17th century, with annexes being added to it.  Part of the castle had residential flats until the 1970s.  The ruins have been preserved to a certain extent, but it is dangerous to clamber upon them, so that is forbidden.  Aizpute is one of the oldest towns in Latvia, with written information about it dating back to 1378.  100 m to the East of the ruins is a stone bridge, which is one of the newest bridges in Latvia.  The stone railings were presented by Baron Karl von Manteufel, and the bridge was installed in 1907.  The granite plaque on the railing on the north end of the bridge has the herald of the Manteufel dynasty, though it is hard to see.

 

 

N/A

The Jelgava Castle stands between the Lielupe and Driksa rivers. The Baroque castle was designed by the well known Italian architect Francesco Bartolomeo Rastrelli, and this was the most important piece of early work that he did. The Latvian Agriculture University is housed in the castle today. A museum was established in 1968. +371-6300-5617. The socle story of the south-eastern wing has the graves of rulers from the Duchy of Courland – members of the Kettler and Byron dynasties, which ruled from 1569 to 1791. There are 18 restored sarcophagi here.

N/A

The origins of the castle date back to 1237. The closed yard that was typical of Medieval castles has been preserved. The interior took on its Historicism design in the mid-19th century, but there are also more ancient elements such as the gate tower, the basic walls, the firing apertures, the vaulted structures, the window apertures, etc. The Jēkabpils Museum of History was installed in the castle in 1994, and it can be toured in the company of a guide or an audio guide.

N/A
Adamovas Manor (ancient name –Adamhof, Odumova) is the cultural monument of the state importance. It has two well preserved buildings of the 19th century. The Manor was built in 1851. Landlords Korfs, Žemčužņikova and Karaulovs were the owners of the manor. There was discovered a mineral spring in 1905. It was named in the honour of St. Helena. Mineral water gained the highest awards in London in 1912 and in 1913 in Paris. Currently, there is no mineral spring anymore. However, there is Adamova sanatorium boarding-school for children with psychoneurological illnesses. A modern sports complex was built in 2006 for organizing national sports competitions. We offer sauna, conference rooms, boat rental, and accommodation for 120 people.
N/A

The castle was commissioned by Baron Alexander von Fittinghof and built between 1859 and 1863 in the late Tudor Neo-Gothic style.  It is one of the most important monuments to this style in Latvia and has an ornate limestone façade.  The 7th Sigulda Infantry Brigade was housed in the castle from 1921 until 1940.  Today it is home to the Alūksne Museum with a permanent exhibition and an “environmental labyrinth.”  One of the most unusual exhibits is a set of fluorescent minerals that can be viewed under lights with various spectrums.