Country Holidays

Ceļojumu maršruti Dvietes dabas parka teritorijā


Dviete aicina!

Dvietes palienē ir izveidots jauns maršruts laivotājiem, kas būs piemērots ceļotājiem, kuri savus braucienus organizē paši. Drīzumā būs pieejams arī maršruts putnu vērotājiem. Jums atliek izdrukāt maršruta aprakstu un karti, un doties ceļā! Aprakstā iekļauts maršruta pilns raksturojums: īss apskates objektu apraksts un informācija par tūristu mītnēm, atpūtas vietām, veikaliem, ēdināšanas uzņēmumumiem, laivu nomu, auto stāvlaukumiem un TIC.

Ja vēlaties uzturēties ilgāk par vienu dienu, izvēlieties vienu no nakšņošanas vietām. Lai veiktu rezervāciju, sazinieties ar "Lauku ceļotāju".

Ceļojuma organizēšanai noderīgu informāciju atradīsiet arī mūsu ceļvežos un kartēs.

Laivotājiem Velobraucējiem
Autobraucējiem Dabas vērotājiem

laivas

Laivotājiemlaivas
Laivotājiem Dviete palos
Maršruts paredzēts savā ziņā ekstrēmā vai "netradicionālā" ūdenstūrisma piekritējiem, kaut arī minētajā posmā Dvietei kritums nepārsniedz 1 metru. Palu laikā, atkarībā no to intensivitātes applūst plašas teritorijas, kā rezultātā var sanākt "apvidus" brauciens ar laivu. Jāņem vērā, ka atkarībā no palu un brauciena laika, atsevišķas Dvietes daļas pavasaros var būt vēl aizsalušas. Tādējādi, maršruts nav grūts, taču tā veikšana prasa zināmu pielāgošanos konkrētai situācijai.

Laiks Pali (aprīļa sākums - maija sākums)
Garums 13 km
Aptuvenais laiks ~ 2 - 4 h
Laivu tips Kanoe, jūras laivas, gumijas laivas u.c.
Grūtības pakāpe Viegls
Sākums Tilts pāri Dvietei pie Bebrenes , kur neliels ceļa paplašinājums - "kabatiņa" un informācijas stends. Vietējo šo tiltu sauc par Slobodas tiltu 
Beigu punkts Tilts pie Munčiem, 1km pirms Dvietes ietekas Daugavā. Atkarībā no palu ūdeņu augstuma, šī tilta apkārtne var būt applūdusi un tilts - nepieejams. Tad var doties atpakaļ līdz Dvietes tiltam (2,5 km). No Munču tilta var doties arī augšup pa Ilūkstes upi līdz Ilūkstei.
Alternatīvas Maršrutu var turpināt vēl 5km pa Daugavu līdz Jadvigovai, kur Daugavai pietuvojas Dvietes - Jēkabpils ceļš.  Braucienu var sākt no Ilūkstes, pa Ilūkstes upi, vai pa applūdušajām palienēm no Dvietes lejteces braukt "pret straumi" (straumes nav) līdz Ilūkstei (plus 8km). 
Attālums no Rīgas 200 km (caur Neretu, Aknīsti)
Loģistika Automašīna, kas sagaida beigu punktā
Der zināt! Palu laikā applūst lielas platības, tādēl jāizvēlas pietiekami stabila laiva. Palu ūdens līmenim ceļoties, Dvietes palienes sašaurinājuma vietās (pie tiltiem)  var būt stipra pretstraume no Daugavas puses. Vējainā laikā palienes paplašinājumos ir iespējami ap 0,5 m augsti viļņi.
Maršruta apraksts/ karte

savvalas zirgu ganibas
Bebru dziedzeru uzlejuma degustacija


Autoceļotājiem/ Velobraucējiem


Dvietes palienes dabas parks un apkārtne
Vienas vai pat divu dienu ilgs maršruts tiem, kas vēlas iepazīt savdabīgu Sēlijas apvidu – Dvietes palienes dabas parku un tā tuvāko apkārtni. Atkarībā no izvēlētā gadalaika un meteoroloģiskās situācijas Dvietes apkārtnē var būt ļoti atšķirīgas ainavas – no visaptverošiem paliem līdz pat sausām palieņu pļavām, cauri kurām tek mazo Dvietes un Ilūkstes upju tērcītes. Ja maršruts tiek veikts pavasarī vai rudenī, to var apvienot ar putnu vērošanu. Ja palu laikā – ar braucienu par laivu pa applūdušajām palienēm. Tiem, kam patīk staigāt, vērts apmeklēt arī Ilūkstes tuvumā esošo Pilskalnes Siguldiņu un iziet Akmeņupītes dabas taku.
Laiks Maijs – oktobris.
Velosipēda tips Kalnu divritenis, kas piemērots braukšanai pa grants ceļiem.
Garums ~ 50 km. > 70 % ceļi ar grants segumu.
Aptuvenais laiks Ar objektu apskati – vienas vai divu dienu brauciens (ar velosipēdu).
Grūtības pakāpe Vidējas grūtības (velobraucējiem).
Sākums Ilūkste. Vienības laukums.
Beigu punkts Ilūkste.
Maršruta gaita Ilūkste – Baltiņi - Bebrene – Zvīdrāni – Dviete – Munči – Dviete – Doļnaja – Ilūkste.
Alternatīvas Ekstrēmākas velobraukšanas piekritēji no Munčiem uz Ilūksti var doties pa ceļu, kas ved gar pašu Daugavas kreiso krastu cauri Sosnaukai un Pristainei. Maršrutā var iekļaut Pilskalnes Siguldiņu un izstaigāt labiekārtotās takas (vismaz dažas stundas). Maršrutu var sākt/beigt Daugavpilī ( + 25 km vienā virzienā).
Attālums no Rīgas ~ 200 km (caur Neretu, Aknīsti).
Loģistika Apļveida maršruts, kuru beidzot, atgriežas sākumpunktā.
Der zināt! Grantētajiem ceļiem var būt „trepe”. Ilūkstes – Baltiņu – Bebrenes ceļš ir ļoti līkumains un paugurains, tādēļ velobraucējiem jābūt uzmanīgiem! Palu laikā neliels Bebrenes – Zvīdrānu ceļa posms var būt applūdis un satiksmei slēgts.
Maršruta apraksts/ karte

Dabas vērotājiem


Spāres Dvietes palienē
Maršruts paredzēts spāru vērotājiem ar automašīnu vai velosipēdu. Raksturotas vairākas piemērotas spāru vērošanas vietas un tās var brīvi savstarpēji kombinēt pēc attāluma vai citiem kritērijiem. Ieteicamais maršruts aptver iespējami dažādus biotopus, lai iespējamais novēroto spāru sugu skaits būtu lielāks.
Kad turp doties? Vasara. Spāru lidojumu laiks dažādām sugām atšķiras, bet tas ir no aprīļa līdz oktobrim. Ja ieplānosiet vienu braucienu maijā vai jūnija sākumā un otru jūlija nogalē vai augustā, tad iespēja redzēt visas šeit pārstāvētās spāru sugas ir vislielākā.
Garums 170 km no Rīgas vienā virzienā. Uz vietas – aptuveni 40 km.
Maršruta gaita Kaldabruņa-Bebrene-Dviete-Mušķi
Aptuvenais laiks Divas dienas (nav vērts braukt tik lielu attālumu, veltot vietai tikai vienu dienu)
Vietu pieejamība Speciālas norādes nav. Vajadzēs izmantot labu apvidus karti. Vairākās vietās ieteicams pārvietoties kājām radiālus maršrutus, ņemot vērā spāru vērošanas specifiku.
Ceļa segums Uz vietas pamatā zemes ceļi, taču labi izteiktā reljefā, kas braukšanu ar auto vai velosipēdu padara īpaši pievilcīgu.
Alternatīvas Spāru vērošanu var labi apvienot ar makšķerēšanu. Dvietes palienē ir arī putnu un augu vērošanas iespējas. Var apmeklēt dzīvei savvaļā pielāgoto zirgu un govju ganāmpulkus un skatu torni Skuķu ezera krastā, skaistās baznīcas vai doties pārgājienā pa Pilskalnes Siguldiņas takām, arī laivot, īpaši palu laikā.
Optika vērošanai Lielākoties spārēm var piekļūt pietiekami tuvu un labi redzēt ar neapbruņotu aci. Tomēr reizēm var izmantot binokli – tādu pat kā putnu vērošanai (optimāli ar astoņkārtīgu palielinājumu). Lieti noderēs fotoaparāts ar vismaz 100mm objektīvu vai labām kadra pietuvināšanas iespējām.
Maršruta apraksts/ karte

Putni Dvietes palienē
Dvietes paliene ir putniem nozīmīga vairāku būtisku iemeslu dēļ:
 • Teritorijā konstatētas vairāk nekā 40 Latvijā vai Eiropā reti sastopamas un aizsargājamas putnu sugas;
 • Pavasara un rudens migrācijas laikā te atpūšas un barojas līdz 30 000 putnu;
 • Vairākām retām sugām tā ir arī nozīmīga ligzdošanas vieta valsts mērogā - īpaši griezei, ormanītim un ķikutam;
 • Vairākām retām sugām tā ir arī nozīmīga barošanās vieta ligzdošanas laikā - piemēram, mazajam ērglim, melnajam stārķim.
Piemērotākais putnu vērošanas laiks Piemērotākais laiks Dvietes apmeklēšanai ir aprīlis un maija sākums, kad putnu vērošanu var apvienot ar iespaidīgiem palu skatiem un teritorijā uzturas lielākais skaits caurceļojošo zosu un citu ūdensputnu. Taču šeit būs interesanti arī citos gadalaikos.
Piemērotākās putnu vērošanas vietas
 • Putnu vērošanas tornis Skuķu ezera dienvidrietumu krastā;
 • Bebrenes tilta (Slobodas tilts) apkārtne;
 • Dvietes tilta apkārtne;
 • Munču tilta apkārtne un ceļš;
 • Lauki gar Daugavu uz D no Munčiem;
 • Pļavas pie Kaldabruņas;
 • Doļnajas apkārtne.
Citas aktivitātes Bez putnu vērošanas vērts apmeklēt informācijas centru „Gulbjos” Putnu salā pie Bebrenes – īpaši laba bebru ekspozīcija. Tāpat interesanta ir blakus esošā etnogrāfiskā kolekcija „Atālu” mājas klētiņā, kur īpašu uzmanību pelnījuši arheoloģiskie atradumi no apmetnēm, kas, iespējams, bijušas no pirmajām apdzīvotajām vietām Latvijas teritorijā pēc ledus laikmeta beigām. Abas vietas ir blakus stāvlaukumam, no kurienes sākas ceļš uz putnu torni. Bebrenes pils ir interesanta no kultūras viedokļa, bet plašais un vecais pils parks var piesaistīt arī putnu vērošanas ziņā.
Maršruta apraksts/ karte 
Finansēts ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu granta palīdzību no Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas

Informācija & rezervēšana - tel: 67617600, e-pasts: lauku@celotajs.lv