Atpūta laukos

Projekta SAFETUR (2012-1-LV1-LEO05-03389) rezultāti

Projekta rezultāts Nr. 1 Drošības rokasgrāmata lauku tūrisma uzņēmējiem:

rokasgrāmata latviešu valodā (pdf)
rokasgrāmata angļu valodā (pdf)
rokasgrāmata bulgāru valodā (pdf)
rokasgrāmata spāņu valodā (pdf)
rokasgrāmata norvēģu valodā (pdf)
rokasgrāmata vācu valodā (pdf)
rokasgrāmata lietuviešu valodā (pdf)

Projekta rezultāti No. 2-4 Projekta rezultāti paredzēti lietošanai tiešsaistē un pieejami www.safety.eurogites.org:

rezultāts Nr. 2. Drošības pašnovērtējuma tests lauku tūrisma uzņēmumiem;
rezultāts Nr. 3. Inspekcijas rokasgrāmata;
rezultāts Nr. 4. Virtuālais apmācības modulis drošībai lauku tūrismā .

Projekta rezultāts No. 5 Eiropas Lauku Tūrisma Drošības Seminārs.

Seminārs notika Alpbahā (Tirole, Austrija) 2014. gada  6. -7. oktobrī, līdztekus Eiropas 5. lauku tūrisma kongresam.
6. oktobrī projekta rezultāti tika prezentēti seminārā 44 dalībniekiem no 15 valstīm.
7. oktobrī,  Eiropas 5. lauku tūrisma kongresa ietvaros, notika lauku tūrisma drošībai veltīts seminārs ar diskusiju, kurā piedalījās 18 dalībnieki. Semināra darba grupas secinājumi tika prezentēti kongresa auditorijai – 220 dalībniekiem no 24 Eiropas valstīm.
Vairāk informācijas: www.europeanrtcongress.org


Citi projekta dokumenti:

Apkopojums par drošības prasībām lauku tūrismā
partneru valstīs un Eiropā (angļu valodā). Dokumentā apkopotas drošības prasības lauku tūrisma jomā Latvijā, Lietuvā, Lielbritānijā, Norvēģijā, Bulgārijā un Spānijā, kā arī minētas vispārējās prasības Eiropā.

Tūristu atsauksmju apkopojums (ppt fails angļu valodā)

Klientu aptaujas apkopojums par drošību lauku tūrismā (prezentācija angļu valodā)

leonardoProjekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu


Publikācijas saturs atspoguļo autora uzskatus un Vadošā iestāde nav atbildīga par projektu partneru publicēto informāciju.