Отдых на селе
ERDF Interreg CB

"Mežtakas" 5. partneru tikšanās

12.10.2020

"Mežtakas" 5. partneru tikšanās noritēja 22. septembrī, tiešsaistes platformā Zoom, un 23. septembrī katras valsts (Igaunijas un Latvijas) pārstāvji atsevišķi tikās klātienē. Tikšanās laikā tika diskutēts par padarīto līdz šim - "Mežtakas" mārketinga materiālu izveidi, takas marķēšanu un infrastruktūras pilnveidošanu; tāpat tika diskutēts arī par nākotnes iecerēm - takas testēšanu, projekta pasākumiem un citām aktivitātēm, joprojām piesardzīgi, ņemot vērā šī brīža situāciju abās sadarbības partneru valstīs.


Tikšanās programma un izklāsts

Prezentācija "Project overview", Lauku ceļotājs 

Foto no projekta partneru tikšanās aplūkojamas šeit

Mežtaka top Centrālbaltijas programmas no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “ Garās distances pārrobežu pārgājienu maršruts "Mežtaka" ietvaros.

Augstāk minētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


Смотреть другие новости

This project is part-financed by the European Union and European Regional Development Fund Central Baltic Programme
This publication reflects the views of the author(s). The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein