Atpūta laukos
EU
Archived - 01.04.2016 - 30.06.2017 (699418 — COS-TOUR-2015-3-04-1)

TastyCheeseTOUR

Projekta mērķi

Projekta mērķis ir izveidot ar sieru un siera ražošanu saistītus tūrisma maršrutus mazāk attīstītos lauku apvidos, kuros ražo augstas kvalitātes sieru un ir spēkā Eiropas Savienības Pārtikas kvalitātes shēmas „Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde”, „Aizsargāts cilmes vietas nosaukums”, „Garantētas tradicionālas īpatnības”. Projekts tiks īstenots Spānijā, Slovēnijā, Maltā, Itālijā, Latvijā un Bulgārijā. 

Projekta nolūks ir:

  • rosināt tūrisma produktu un pakalpojumu dažādošanu;
  • veicināt Eiropas dabas, kultūras, vēstures un gastronomiskā mantojuma izmantošanu tūrismā, tā ievešanu tirgū  un pieejamību gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem;
  • atbalstīt lauku ekonomikas atjaunošanos un darba vietu radīšanu, paaugstinot mazo uzņēmumu kapacitāti partnervalstu lauku reģionos.
     

Projekta plānotie rezultāti

1. Rīcības Plāns tūrisma veicināšanai ES lauku reģionos.

2. Detalizētu ES nozīmes Siera tūrisma maršrutu vietu noteikšana.

3.  Projekta mājas lapa.

4. 6 Siera Festivāli - popularizēšanas pasākumi partnervalstīs.

5. Siera tēmai veltīti vietējie ekskursiju maršruti  „Atklāj savu reģionu”.

6. Pilotprojekti 6 reģionos: siera  tūrisma maršruti un to demonstrēšana tūrisma profesionāļiem, medijiem, tūroperatoriem, ceļojumu aģentūrām, restorāniem, viesnīcam utt.

 

Projekta brošūra (LV)

 http://www.tastycheesetour.eu/ 

EU
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības COSME programma