Atpūta laukos
Interreg V-A Latvia – Lithuania
01.04.2017 - 31.03.2019 (LatLit-181)

Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu atjaunošana. Vēsturisko Dārzu Tūrisms

Projekta mērķi

Projekta mērķis ir veicināt vēsturisko šķirņu un dārzkopības tradīciju saglabāšanu un atjaunošanu, iesaistot dārzkopības vēsturisko mantojumu tūrismā. Projekta gaitā eksperti no Latvijas un Lietuvas dārzkopības institūtiem un muzejiem sniegs padomus par vēsturisko šķirņu priekšrocībām, audzēšanu un kopšanu dārzu saimniekiem, kuri vēlas veidot savu dārzu arī kā piedāvājumu tūristiem. Latvijas un Lietuvas lauku tūrisma asociācijas palīdzēs saimniekiem veidot dārzu tūrisma piedāvājumu, izveidos vēsturisko dārzu tūrisma maršrutu un veiks mārketinga pasākumus, lai popularizētu vēsturiskos dārzus un šķirnes.

Projekta plānotie rezultāti

 

1. Vēsturisko dārzu tūrisma maršruts un karte velo un autobraucējiem.

2. Divas brošūras, buklets un informācijas lapas vēsturisko dārzu un to ilgtspējīgas apsaimniekošanas popularizēšanā Latvijā un Lietuvā.

3. Uzlabota infrastruktūra un izveidots vēsturisko šķirņu dārzs Rundāles pilī un Dobeles dārzkopības institūtā. 

4. Latvijas un Lietuvas dārzkopības institūtos izveidota saistoša informācija par vēsturisko augļaugu, dārzeņu un ziedaugu kolekcijām.

Kopējais projekta budžets ir  830 733 Eur, no tā 706 123 Eur tiek finansēts no Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda.

Programmas mājaslapa: www.latlit.eu ;

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija "Lauku ceļotājs" un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Interreg V-A Latvia – Lithuania
Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija "Lauku ceļotājs" un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.