Atpūta laukos
VKKF

Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi

Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi

Kartē iezīmēti septiņi Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi Latvijas apceļošanai, aicinot atskatīties uz Latvijas valsts tapšanas ceļiem un līkločiem tuvākā un tālākā pagātnē. Šie ceļi ļauj iepazīt Latvijas vēstures pagriezienus, personības, vietas un notikumus, kas sekmējušas valsts nodibināšanu un nacionālās identitātes veidošanos, atskatoties arī uz tālāku pagātni un pieminot valstiskos veidojumus, kas cauri gadsimtiem pastāvējuši Latvijas teritorijā un kļuvuši par daļu no latviskās kultūrtelpas. 

Izdevumā ietverts: Latvijas karte (mērogs 1: 550000) ar iezīmētiem un īsi aprakstītiem 7 valstiskuma veidošanās ceļiem, 80 raksturīgākie visu ceļu apskates objekti ar īsiem aprakstiem un 85 Latviskā mantojuma saimniecības. 

7 valstiskuma ceļi kā tūrisma maršruti izveidoti Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai.

Projekts tiek īstenots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu

Pieejams valodās: Latviešu, Krievu, Angļu, Vācu
VKKF