Skatīt ziņas tikai par Naktsmītnēm Ceļojumiem Profesionālās

Profesionālie jaunumi

Ārkārtas situācijas laikā "Lauku ceļotāja" birojā apmeklētāji netiek pieņemti. Ja nepieciešama dokumentu vai paciņu nodošana vai saņemšana, to iepriekš saskaņojiet zvanot pa tālr. 26433316 (no 9:00-17:00, darba dienās).VID uzsāks pieteikumu pieņemšanu dīkstāves atbalstam un atbalstam algu subsīdijai

Lai palīdzētu tautsaimniecībā aktīvajiem iedzīvotājiem Covid-19 dēļ noteikto ierobežojumu laikā, Ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus[1], paredzot atbalsta pasākumus darbinieku atlīdzību, kā arī pašnodarbināto un patentmaksātāju ienākumu kompensēšanai. Atbalsta izmaksu nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests (VID) un pieteikumus Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) varēs iesniegt, sākot no 1. decembra.

Laikā no ārkārtējās situācijas pirmās dienas, 9. novembra, līdz nākamā gada 9. janvārim uzņēmējiem būs pieejams atbalsts to dīkstāvē esošajiem darbiniekiem, kā arī algas subsīdija tiem darbiniekiem, kas valstī noteikto ierobežojumu dēļ strādā nepilnu darba laiku. Savukārt pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem būs pieejams atbalsts par dīkstāvi.

Atbalstu par dīkstāvi var saņemt, darbojoties jebkurā nozarē, ja ienākumu kritums mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, salīdzinot ar vidējiem ienākumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī (mēnešos, kuros ir notikusi darbība), ir vismaz par 50 %. Savukārt, lai saņemtu atbalstu algu subsīdijai, ieņēmumu kritumam jābūt vismaz 20 % apmērā.

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...


Paldies "Lauku ceļotāja" biedriem par aktīvu iesaisti asociācijas virtuālajā sapulcē š.g. 24. novembrī tiešsaistēs platformā Microsoft Teems.

Mūsu dienas kartībā bija:

"Lauku ceļotāja" e-avīze, 2020. gada rudens - par aktualitātēm asociācijā un nozarē.
 

Vēlot visiem spēku un veselību,
Jūsu "Lauku ceļotājs"
 


Nozarē šogad redzam lielu dažādību - ir uzņēmēji, kuriem šī sezona bijusi veiksmīga; ir tādi, kas pārstrukturē savu darbību; un ir tādi, kam, diemžēl, nākas savu darbību pārtraukt vai slēgt.

Kā katru gadu, arī šogad “Lauku ceļotājs” vērsās pie lauku tūrisma uzņēmējiem ar aptauju par to, kāda bijusi aizvadītā sezona. Aptaujai atsaucās 262 respondenti – naktsmītnes, Lauku labumu saimniecības, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, aktīvā tūrisma pakalpojumu sniedzēji, tūrisma informācijas centri, muzeji, izstāžu zāles, kolekcijas, tūrisma jomas NVO. Svarīgākie secinājumi:

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...


Tūrisma nozares pārstāvji Krīzes vadības komitejā apkopojuši šobrīd pieejamo informāciju par atbalsta pasākumiem krīzes skartajiem uzņēmumiem. Šobrīd noteikumi ir apstiprināti valdībā un nosūtīti saskaņojumam uz Eiropas Komisiju (atbildes laiks paradzams ~4. decembrī), kas varēs sākt pieteikšanos. Šoreiz atbalsta izmaksa paredzama veikt rekordātri - 5 darba dienu, administrēšanu veiks VID, iespējams ar LIAA palīdzību. Lūdzu, ņemt vērā, ka šoreiz svarīgi ir jūsu uzņēmējdarbībai reģistrētais NACE kods. Zemāk īsais ir NACE kodi saraksts, kam paredzēts atbalsts tikai tajās nozarēs, kuru darbība ar valdības rīkojumu ir aizliegta (piem., restorāni, pasākumi, skasitumkopšana u.c.), un garais NACE kodu saraksts, kuru atbalstam var pieteikties visi tie uzņēmumi, kas saskaņā ar noteikumiem, atbilst krīzes ietekmes kritērijiem. Arī tad, ja jūsu uzņēmuma pamatdarbība neklasificējas dīkstāves pabalstam (piem., viesu māja), bet ir reģistrētās NACE papildus darbības - atbilst (piem., viesu mājā ir restorāns un SPA salons), tad uzņēmums varēs pieteikties gan dīkstāves, gan citiem pabalstiem. 

>>> Atbalsta tabula (exel, 20.1 KB) - informācija aktuāla 23.11.2020.

Informācija tiek regulāri atjaunota, aktuālāko lasiet zemāk:

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...


Esam sagatavojuši „Lauku ceļotāja” e-avīzes 2020. gada rudens izdevumu.

Tajā lasiet:

 • A. Ziemeles sveiciens asociācijas biedriem: Pārmaiņu laiks - secinājumi, atziņas un nākotnes plāni.
 • Lauku tūrisma mītnes pašizolācijai un karantīnai.
 • Kāda bijusi 2020. gada tūrisma sezona lauku tūrisma uzņēmējiem.
 • Lauku tūrisma pakalpojumu cenas – stereotipi un realitāte.
 • Jaunākais garās distances pārgājienu ceļā MEŽTAKA.
 • Kulinārā tūrisma piedāvājumi - Sidra ceļš un Rudzu ceļš.
 • Lauku dzīvesveids – jaunā tūrisma tendence.
 • "Atvērtās dienas laukos 2020" - kā gājis šoreiz? 2021. gada ieceres.
 • Izmaiņas likumdošanā.
 • Asociācijas aktualitātes
  • Paredzamais atbalsts tūrisma uzņēmējiem.
  • Biedru jautājumi asociācijai.
  • LC valdes sēde.
  • “Lauku ceļotāja” viedoklis medijos.
  • LC jaunie biedri.

>>> E-versija (PDF,  5.10 MB)

Skatīt visas ziņas par "Lauku Ceļotāja e-avīze tūrisma profesionāļiem"


Šī gada jūnijā “Lauku ceļotājs” kopā ar partneriem no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas ir uzsākuši jaunu pārrobežu Centrālās Baltijas programmas projektu Lauku dzīvesveids – Pievilcīgu lauku dzīvesveida galamērķu radīšana (Rural Lifestyle - Creating attractive rural lifestyle destinations), kura ietvaros tiks radīti jauni produkti, kas balstīti uz autentisku (gan tradicionālo, gan mūsdienu) lauku vietējo dzīvesveidu. Vairāk par projektu šeit.

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...


"Lauku ceļotāja" >>> informatīvas norādes viesiem, lai palīdzētu organizēt apmeklētāju plūsmu, ievērojot distancēšanos un citus drošības pasākumus (Lūdzu, ienākt pa vienam! Ievēro 2m distanci! Dezinficē virsmas un mazgā rokas! Izvairieties no pieskaršanās saskarsmes virsmām.)

SPKC ieteikumi un romendācijas:

Ieteicamās dezinficējamās saskarsmes virsmas (spiediet uz attēla, lai palielinātu to):

   


Lieljaudas – ātrās uzlādes punktu tīkls "e-mobi" dod iespēju ar elektromobili Latvijā izbraukt jebkuru maršrutu, baudīt dabu, kā arī čaklu un sirsnīgu cilvēku iekoptās apskates un atpūtas vietas. Uzlāde "e-mobi" tīkla stacijās dabiski apvienojama ar nepieciešamo izkustēšanos pēc sēdēšanas auto. E-auto uzlādi vēl ērtāk ir veikt plānotas ilgstošas apstāšanās vietā, piem., izklaides vieta, naktsmītne, un šādi uzlādes punkti tiek apkopoti ne-tīkla uzlādes punktu kartē (bimab.lv), kur datus uztur biedrība "Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība" (BIMAB). Kā līdz šim novērots, uzlādes punktu dati no BIMAB kartes tālāk izplatās dažādos starptautiskos navigācijas resursos.

Attiecīgo uzlādes punktu datus BIMAB sniedz ievietošanai Latvijas lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" kartē. Piemēram, BIMAB un "Lauku ceļotāja" kartē nupat ievietota informācija par jaunu uzlādes punkta objektu – Skrundas muižu, kur uzlādei piedāvā parastās sadzīves rozetes pieslēgumu. Interese par uzlādes pakalpojuma sniegšanu un izmantošanu palielinās, jo jauno un lietoto e-auto skaita pieaugums Latvijā paātrinās: ja 2019.gadā tas bija 48%, tad 2020.gada 9 mēnešos – 56%.

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...


Esam apkopojuši informāciju par tām lauku tūrisma mītnēm, kas šajā laikā uzņem visus mierpilnai atpūtai Latvijas laukos. Šajās naktsmītnēs iespējams baudīt gan nelielu nedēļas nogales atpūtu, rudens atvaļinājumu ģimenes lokā, uzturēties attālinātam darba un mācībām, kā arī ievērot pašizolāciju vai karantīnu.

Aktīvajai tūrisma sezonai beidzoties, pieaug to lauku tūrisma naktsmītņu skaits, kuru saimnieki ir gatavi veikt drošības pasākumus un piedāvāt savus pakalpojumus tiem, kam nepieciešams pašizolēties vai doties karantīnā. Mūsu mājas lapā izveidota īpaša sadaļa  „Lauku tūrisma mītnes pašizolācijai un karantīnai”, kurā regulāri  atjaunojam informāciju par  aktuālo piedāvājumu.

► Ja Jums ir nepieciešamība doties uz kādu no šīm nakstmītnēm, lūdzam sazināties ar saimniekiem un būt ļoti atbildīgiem un atklātiem, informējot saimniekus par savu veselības stāvokli.

>>> Lauku tūrisma mītnes pašizolācijai un karantīnai

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...