Par situāciju lauku tūrisma uzņēmumos un EM priekšlikumi turpmākai darbībai

28.10.2021

Esam saņēmuiši atbildi no Ekonomikas ministrijas par situāciju lauku tūrisma uzņēmumos un priekšlikumus turpmākai darbībai. Lasiet vēstuli zemāk.

EM vēstule:

Šobrīd saimniecisko pakalpojumu sniegšanu, tostarp - sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu, izmitināšanas pakalpojumu, ar izklaidi un atrakcijām saistīto pakalpojumu sniegšanu regulē Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.622) un Ministru kabineta 2021. gada 8.oktobra rīkojums Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums Nr.720), līdz ar to aicinām iepazīties ar Ekonomikas ministrijas sagatavotajiem skaidrojumiem: https://www.em.gov.lv/lv/saimniecisko-pakalpojumu-sniegsana, https://www.em.gov.lv/lv/sabiedriska-edinasana, https://www.em.gov.lv/lv/turistu-mitnu-darbiba un https://www.em.gov.lv/lv/informacija-pakalpojumu-sniedzejiem.


Vienlaikus informējam, ka no šā gada 21. oktobra līdz 14.novembrim (ieskaitot) Latvijā ieviesti stingri ierobežojumi attiecībā uz pulcēšanos, sabiedriskām aktivitātēm, tirdzniecību, pakalpojumiem, mācībām un citām klātienes norisēm ar mērķi samazināt Covid-19 straujo izplatību. Tāpat vakaros un naktīs noteikta mājsēde, ko paredz valdības lemtais. Tā kā cilvēku savstarpējie kontakti ir galvenais Covid-19 infekcijas izplatības ceļš, ir aizliegti visi publiskie un privātie pasākumi, un privāta pulcēšanās atļauta vienas mājsaimniecības ietvaros. Lai samazinātu cilvēku plūsmu tirdzniecības vietās, būs pieejami tikai būtiskāko preču veikali. Vienlaikus iedzīvotājiem joprojām būs pieejami būtiskie pakalpojumi, piemēram, personu apliecinošo dokumentu izsniegšana vai sociālā aprūpe.

Ministru kabineta 2021.gada 20.oktobra rīkojums Nr.748 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"”  paredz, ka no šā gada 21. oktobra līdz 14. novembrim aizliegts sniegt klātienes saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi, azartspēlēm, derībām, atrakcijām (tostarp akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos), skaistumkopšanu, labsajūtu, aktīvo atpūtu, fiziskajām aktivitātēm, sportu, tūrismu (izņemot izmitināšanu un ārvalstu ceļojumus), foto un video pakalpojumiem (izņemot fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem un plašsaziņas līdzekļu darba nodrošināšanai), klātienes konsultācijām, kolektīvām medībām.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana: Sabiedriskās ēdināšanas vietās atļaut izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai vai ar piegādi, ja:

  • pakalpojuma sniedzējam, kas nonāk ciešā kontaktā ar pakalpojuma saņēmēju, ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
  • pakalpojuma saņemšanas vietā vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamo iekštelpu platības;
  • tiek lietota sejas maska.

Pēc pulkst.20:00 jebkuras personas pienākums ir atrasties savā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā. Došanās pēc ēdiena līdzņemšanai nav pamatots iemesls dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas atstāšanai. Savukārt, ēdienu saņemšana ar piegādi nav ierobežota.

Izmitināšanas pakalpojumus kā būtiskus, nepieciešamus pakalpojumus (ārvalstu viesiem, darba vajadzībām, pašizolācijas un karantīnas nolūkos) var sniegt tikai individuāli, t.i. apkalpojot vienu klientu/mājsaimniecību.

Pakalpojumu var sniegt vakcinēts pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimojis pakalpojumu sniedzējs jebkurai personai, tai skaitā, personai, kuras veselības stāvoklis nav zināms vai kura nevar uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu: 

  • atļauts sniegt izmitināšanas pakalpojumu pēc principa “durvis-viesu numuriņš-durvis”, ierobežojot personu uzturēšanos vai pulcēšanos koplietošanas telpās; 
  • vienā viesu numuriņā atļauts izmitināt vienu personu vai vienas mājsaimniecības locekļus; aizliegts izmitināt tūristu grupas u.tml., kur vienā istabā ir vairākas mājsaimniecības; 
  • pārējo pakalpojumu sniegšanā, kas tiek sniegti tūristu mītnē, jāvadās pēc vispārējā regulējuma. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus atļauts sniegt, izsniedzot ēdienu līdzņemšanai (no plkst. 5.00 līdz 20.00) vai piegādājot to uz numuriņu (iespēju robežās nodrošinot bezkontakta piegādi, bez darba laika ierobežojuma). 

Covid-19 infekcijas izplatības aprēķinu projekcijas un citu valstu pieredze pierāda, ka tikai plaša iedzīvotāju vakcinācija un līdzdarbība drošības pasākumu ievērošanā dos nepieciešamo rezultātu, un kļūs iespējama atgriešanās pie ierastās ikdienas.

Papildus informējam, ka Ministru kabinets š.g. 26. oktobrī apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādātas Covid-19 krīzes atbalsta programmas uzņēmumiem, kuru darbība būtiski ierobežota Covid-19 straujās izplatības dēļ. Krīzē cietušajiem komersantiem būs pieejama apgrozāmo līdzekļu granta programma un algu subsīdiju programma, kas paredz daļēji kompensēt atlīdzību darba devēju darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem. Atbalsta sniegšanas nosacījumi definēti, precizējot jau pērn izstrādātās atbalsta programmas, piešķirot to atjaunošanai papildu finansējumu, nosakot jaunus atbalsta saņemšanas kritērijus, kā arī mainot periodu, par kuru komersanti varēs saņemt atbalstu.
Vairāk informācijas par atbalsta programmām pieejama: https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/valdiba-apstiprina-apgrozamo-lidzeklu-un-subsideto-darba-algu-atbalsta-programmas-covid-19-ietekmetajiem-uznemumiem

Aicinām arī sekot līdzi pastāvīgi atjauninātajai informācijā Valsts Kancelejas izveidotajā tīmekļa vietnē: https://covid19.gov.lv/.


Skatīt citas ziņas ...