ERDF Interreg CB

Creative workshops in crafts house “Sauleskalns”

23.12.2019

Creative workshops offered by the “Sauleskalns” crafts house allow children and adults to discover in himself talents as a craftsman and artist. Professional teachers help to create wonderful stuff that pleases yourself and others.

“Puzurs” is a traditional Latvian room decoration for Christmas. It is made from straw, and its’ light, airy form and precise geometry is fascinating. This decoration really brings festive feeling.
The crafts house also offers workshops in gingerbread baking and making traditional Christmas to help everyone get prepared for Christmas celebrations.

 Skatīt citas ziņas ...

Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas programmas atbalstu
Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.