Interreg V-A — Estonia–Latvia

Jauni izdevumi Suitu zemes un Lībiešu krasta iepazīšanai

15.03.2018

Suitu zemes un Lībiešu krasta iepazīšanai projekta "Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis" ietvaros kopā ar Dundagas, Ventspils, Alsungas un Kuldīgas novadu pašvaldībām esam izstrādājuši Suitu zemes un Lībiešu krasta maršrutu izdevumus –  brošūru “Pa Suitu zemi” un bukletu “Līvu krasts aicina!”. 


Suitu zemes un Lībiešu krasta maršruti un izdevumi ir veidoti, lai ceļotāji varētu iepazīt abus unikālos etnisko kultūru reģionus. Suitu kultūrtelpa 2009. gadā tika iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Savukārt Lībiešu krasts - kā šīs senās tautas kultūrtelpa - ir ceļā uz iekļaušanu Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Ar šo maršrutu palīdzību ir iespējams iepazīt abu reģionu tradicionālos ēdienus, krāšņos tērpu rakstus, svētku tradīcijas un citas vērtības, kas šos abus reģionus padara tik unikālus un kuru tradīcijas joprojām caurvij vietējo iedzīvotāju ikdienu.

Abi izdevumi ir pieejami latviešu, angļu, krievu un igauņu valodās gan drukātā veidā, gan elektroniski:

Pa Suitu zemi

Līvu krasts aicina!

Suitu zemes un Lībiešu krasta maršruti ir atrodami arī www.celotajs.lv mājas lapas sadaļā Ceļojumi.

 

Šīs publikācijas ir finansētas Igaunijas - Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis” ietvaros. 

Šī ziņa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


Skatīt citas ziņas ...

Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.