Atpūta laukos
Interreg V-A Latvia – Lithuania

Partneru tikšanās Lietuvā

30.08.2017

30.08.2017 projekta partneri tikās trešajā partneru sanāksmē, kas notika Rokišķis novadā, Ilzenbergas muižā. Pasākuma laikā pārrunātas veiktās aktivitātes, kā arī saplānoti nākamo darbu termiņi. Pasākuma noslēgumā Ilzenbergas muižas pārstāvis izrādīja muižas teritoriju un biodinamisko saimniecību.


 

Pasākuma programma

Prezentācija

Tikšanās protokols

Projekts tiek realizēts Interreg Latvija – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros no Eiropas reģionālā attīstības fonda.

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija "Lauku ceļotājs" un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.


Skatīt citas ziņas ...

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija "Lauku ceļotājs" un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.