Tūrisma attīstības plānu izstrādes noslēguma semināri

20.04.2011

Lauku ceļotājs un Latvijas Dabas fonds aicina uz tūrisma attīstības plānu izstrādes noslēguma semināriem, kas notiks Rāznas nacionalā parkā š.g. 26. aprīli, plkst 10:00, muzejā "Andrupenes lauku sēta", Andrupenē, Dagdas novadā un Ziemelvidzemes piekrastē š.g. 28.aprīlī, plkst. 10:00 viesu namā "Rakari", Salacgrīvas novadā. Dvietes palienes dabas parkā 29.aprīlī, plkst. 12:00 Informācijas centrā Putnu salā.


Seminaru laikā apspriedīsim teritoriju tūrisma attīstības vīziju, piedāvajuma/produkta attīstības virzienus un produkta izstrādes galvenos soļus. Semināra programmas - Ziemeļvidzemes piekrastēRāznas nacionālajā parkāDvietes palienes dabas parkā.

Semināri notiek projekta "Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un apsaimniekošana Natura 2000 teritorijās - populāros un potenciālos tūrisma galamērķos" ietvaros.

 

Dalibu seminara ludzam pieteikt Latvijas Dabas fondā pa talruni 67830999 vai e-pastu: ldf@ldf.lv.


Skatīt citas ziņas ...