Country Holidays

Tūrisma attīstības plānu izstrādes noslēguma semināri

04/20/2011

Lauku ceļotājs un Latvijas Dabas fonds aicina uz tūrisma attīstības plānu izstrādes noslēguma semināriem, kas notiks Rāznas nacionalā parkā š.g. 26. aprīli, plkst 10:00, muzejā "Andrupenes lauku sēta", Andrupenē, Dagdas novadā un Ziemelvidzemes piekrastē š.g. 28.aprīlī, plkst. 10:00 viesu namā "Rakari", Salacgrīvas novadā. Dvietes palienes dabas parkā 29.aprīlī, plkst. 12:00 Informācijas centrā Putnu salā.


Seminaru laikā apspriedīsim teritoriju tūrisma attīstības vīziju, piedāvajuma/produkta attīstības virzienus un produkta izstrādes galvenos soļus. Semināra programmas - Ziemeļvidzemes piekrastēRāznas nacionālajā parkāDvietes palienes dabas parkā.

Semināri notiek projekta "Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un apsaimniekošana Natura 2000 teritorijās - populāros un potenciālos tūrisma galamērķos" ietvaros.

 

Dalibu seminara ludzam pieteikt Latvijas Dabas fondā pa talruni 67830999 vai e-pastu: ldf@ldf.lv.


See other news ...