Drošība lauku tūrismā

25.10.2014

"Lauku ceļotājs" ir sagatavojis rokasgrāmatu, kurā apkopota informācija par drošības aspektiem lauku tūrisma mītnēs Latvijā. Drošības aspekti pārskatīti no likumdošanas viedokļa, no uzņēmuma darbības viedokļa, kā arī no klientu un saimnieku drošības viedokļa.
Esam aprakstījuši aktuālo situāciju un prasības mūsu valstī, iekļaujot arī veiksmīgus piemērus un praktiskus risinājumus dažādām situācijām Eiropas valstīs, kas var noderēt lauku tūrisma uzņēmējiem Latvijā. Šīs rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt lauku tūrisma uzņēmējiem apzināties savas tiesības un pienākumus, likumdošanas, kvalitātes sistēmu, un klientu prasības, kas jāievēro, lai bizness būtu iespējami pasargāts no negadījumiem un nepatīkamiem pārsteigumiem.

 


Šī rokasgrāmata tapusi projekta SAFETUR ietvaros ar EK Leonardo da Vinči Mūžizglītības programmas atbalstu (projekts Nr. (2012-1-LV1-LEO05-03389).

Rokasgrāmata PDF versijā lejuplādējama ŠEIT.

On-line versija Latvijas un Eiropas rokasgrāmatām: safety.countryholidays.lv.

 


Skatīt visas ziņas par "Likumi un normatīvie akti lauku tūrisma uzņēmējiem"

Skatīt citas ziņas ...