Izmaiņas "Alkoholisko dzērienu aprites likumā"

08.01.2014

Vēlamies jūs informēt par izmaiņām likumdošanā, kas attiecas uz saimniecībām un uzņēmumiem, kas ražo vai tirgo alkoholiskos dzērienus.


No 2014. gada 1. janvāra ir stājušās spēkā izmaiņas Alkoholisko dzērienu aprites likumā. Tās paredz, ka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībā alkoholisko dzērienu tirdzniecības zāles pašapkalpošanās zonā un pircēju individuālās apkalpošanas vietā jānodrošina nepārtraukta videonovērošana, videoieraksta veikšana reālā laika režīmā un tā saglabāšana vismaz septiņas dienas pēc ierakstīšanas (6. Pants, (11)). Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu videonovērošanas ietvaros tiek veikta personas datu apstrāde, kas uzņēmumiem jāreģistrē Datu valsts inspekcijā, nomaksājot valsts nodevu 20 vai 40 LVL, atkarībā no nodarbināto skaita.
 
Tā kā izmaiņas saistītas ar papildus izmaksām uzņēmējdarbībā, un nav redzams nekāds ieguvums mazajiem uzņēmējiem laukos, „Lauku ceļotājs” 2013. gada 6. novembrī nosūtīja vēstuli Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai, Saeimas Tautsaimniecības komisijai un Zemkopības ministrijai par Alkoholisko dzērienu aprites likumā ietverto tiesību normu piemērošanu tieši mazajiem lauku uzņēmējiem. Zemkopības ministrija sola risināt jautājumu, konsultējoties ar likuma grozījumu autoriem un iesaistītajām ministrijām.
 
Atsaucoties uz  "Lauku ceļotāja" nosūtīto vēstuli, saņēmām atbildes vēstules no ministrijām un Datu valsts inspekcijas komentāru par personas datu apstrādes reģistrāciju. Šīs vēstules publicējām lauku tūrisma uzņēmēju "Profesionālo diskusiju forumā -  macies.celotajs.lv".
Aicinām arī jūs izteikt viedokli forumā un dalīties pieredzē ar citiem saimniekiem sakarā ar jauno likuma normu ieviešanu.
Atgādinām, ka lai pievienotos forumam ir nepieciešams reģistrēties. To varat izdarīt sekojot šai saitei: reģistrācija forumā.
 
Ar šo ziņu vēlējāmies jūs informēt par Asociācijas iesaisti šī likuma pielāgošanā mazajiem ražotājiem un tirgotājiem un Zemkopības ministrijas solīto atbalstu šī jautājuma risināšanā, kas varētu būt arguments iespējamo pārbaužu gadījumā. Lūdzu ziņojiet mums, ja pie jums tiek veiktas pārbaudes, ja saņemat aizrādījumus vai sodus saistībā ar video novērošanu vai citiem jautājumiem.

Skatīt citas ziņas ...