Interreg VI-A Lat–Lit

Ar pirmo partneru tikšanos tiek uzsākts projekts "Baltijas Militārā Mantojuma tūrisma produkta paplašināšana Lietuvā un Dienvidlatvijā"

28.02.2024

Šonedēļ, 26.-27. februārī, "Lauku ceļotājs" tikās ar jaunā projekta "Baltijas Militārā Mantojuma tūrisma produkta paplašināšana Lietuvā un Dienvidlatvijā (Militārais Mantojums II)" partneriem no Latvijas un Lietuvas, lai ar pirmo partneru tikšanos uzsāktu aktīvu darbu pie Baltijas militārā mantojuma tūrisma produkta paplašināšanas un attīstīšanas.


Pirmās partneru tikšanās laikā tika pārrunātas plānotās projekta aktivitātes, tika diskutēts par pirmajiem darba uzdevumiem un darbu izpildes termiņiem.

Tikšanās ietvaros projekta partneri devās arī nelielā ekskursijā, lai apskatītu militārā mantojuma tūrisma objektu piemērus no iepriekšējā Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta. Partneri iepazinās ar Mangaļsalas nocietinājumu audiogidu un apskatīja informācijas stendus bijušajā Padomju armijas pilsētiņā Mežgarciemā.  

Militārā mantojuma tūrisma piedāvājums Latvijā, Lietuvā un Igaunijā: www.militaryheritagetourism.info 

Vairāk informācijas par projektu: www.celotajs.lv/lv/project/42/project

Projekts Programmas mājaslapā: www.latlit.eu

 

Projekts LL-00052 „Baltijas Militārā Mantojuma tūrisma produkta paplašināšana Lietuvā un Dienvidlatvijā” (Militārais Mantojums II) tiek realizēts ar Eiropas Savienības un Interreg VI-A Latvijas – Lietuvas programmas 2021. –2027. gadam atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs", un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.


Skatīt citas ziņas ...

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija "Lauku ceļotājs" un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.