EU

Otrā partneru tikšanās projektā "Pārmaiņu veidotāji"

02.10.2023

No 21. līdz 22. septembrim projekta "Pārmaiņu veidotāji. Inovatīvi biznesa modeļi radošajām nozarēm mazapdzīvotās vietās" komanda tikās Itālijā, Askoli Pičeno. Tā bija otrā partneru tikšanās, lai pārrunātu jau projektā izdarīto un vēl plānoto.


Tās laikā tika apspriesta pirmā lielā uzdevuma – pētījuma par alternatīvajām kultūras un radošajām vietām visās četrās partnervalstīs – norise. Partneri prezentēja savus pētījumus un to laikā iegūtos secinājumus un radušos ieteikumus. Tāpat tika pārrunāti aspekti, kas saistīti ar plānotajiem pilottestiem Latvijā, Zviedrijā, Polijā un Itālijā, kā arī projekta finanšu un menedžmenta jautājumi.

Tikšanās laikā tika apmeklētas arī divas neparastas vietas tuvējā reģionā, kur ir unikāls kultūras un tūrisma piedāvājums, kas saistīts ar vietējo vēsturi un tradīcijām: Venarotta un Offida.

Ar pētījuma rezultātiem par Latviju iespējams iepazīties šeit.


Skatīt citas ziņas ...

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EACEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.