BESTbelt

Dabas tūrista ētikas kodekss – iesim dabā ar atbildību un izpratni!

18.09.2023

“Lauku ceļotāja”, Vides, dabas aizsardzības, tūrisma NVO, valsts un pašvaldību speciālistu kopīgā sadarbībā ir tapis Dabas tūrista ētikas kodekss – praktisks un ikvienam saprotams noteikumu kopums, kas palīdzēs baudīt dabu saudzīgi un atbildīgi.

Dabas tūrista ētikas kodekss kā padomdevējs ir domāts ikvienam – ceļotājam, dabas vērotājam, pētniekam, atpūtniekam, ogotājam, sēņotājam, aktīvās vai pasīvās atpūtas baudītājam, kas dodas dabā. Mūsu kopējais mērķis ir sargāt un saglabāt nākamībai dabas vērtības – nedzīvo un dzīvo dabu, dzīvotnes, ainavu, cilvēka un dabas mijiedarbībā veidoto vidi.


Kādēļ ir nepieciešams Dabas tūrista ētikas kodekss?
Ideja par Dabas tūrista ētikas kodeksa (DTEK) nepieciešamību radās no garo distanču pārgājienu maršrutu – Jūrtakas (E9) un Mežtakas (E11) gājēju bieži uzdotajiem jautājumiem: “Vai, kā un kur piekrastē drīkst celt telti?”, “Kur un kā drīkst kurt ugunskuru?”, “Vai Jūrtaku var noiet visā garumā ar suni”? Minētie pārgājienu maršruti šķērso daudzas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un dažādu pašvaldību teritorijas. Katrā no tām ir atšķirīgi noteikumi - ko drīkst un ko nedrīkst, taču atrodoties dabā, ne vienmēr ir saprotams, kuri noteikumi attiecas uz konkrēto vietu, jo pašvaldību administratīvās robežas nav iezīmētas dabā. Lai viestu skaidrību ceļotājiem, bija nepieciešams izanalizēt šos noteikumus un kopsavilkt tos ceļotājiem saprotamā saturā un formātā.

Dabas tūrista ētikas kodeksa veidotāji
DTEK iniciatīva pieder Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”, uzrunājot un iesaistot 53 dažādu nozaru speciālistus no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, tūrisma ekspertus, pārstāvjus no valsts un pašvaldību iestādēm un nevalstiskajām organizācijām.  Kopumā kodeksa tapšanā tika izanalizēti vairāk kā 90 dažādi ar dabas, vides aizsardzību, teritorijas plānošanu un pārvaldību u.c. jomām saistīti normatīvie akti – MK noteikumi, likumi, pašvaldību saistošie noteikumi. Procesu koordinēja un kopīgo rezultātu - kodeksu formulēja vides un tūrisma eksperts Juris Smaļinskis. Balstoties uz DTEK satura izstrādes rezultātā iegūtajām atziņām šobrīd tiek strādāts pie politikas priekšlikumiem ilgtspējīgam tūrismam un atpūtai Latvijas piekrastē.

Dabas tūrista ētikas kodeksa saturs - labas manieres un drošība dabā

Kodeksa saturs ietverts piecās nodaļās:

  • “Dažādās dabas vidēs” – kādas tiesības un pienākumi (t.sk. – ko drīkst un nedrīkst darīt) tūristam (vai apmeklētājam) ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mežos, ūdeņu krastos, jūras piekrastē, purvos, pie iežu atsegumiem, lauksaimniecības zemēs u.c.;
  • “Atpūta, nakšņošana, ēdiena gatavošana” – kur un kā var celt teltis, siet guļamtīklus, kurināt ugunskurus un gatavot maltīti dabā;
  • “Aktivitātes dabā” – kā dabai un videi draudzīgā veidā vērot, fotografēt dabu, iet pārgājienos, doties velobraucienos, sēņot, ogot, slēpņot (geokečings), vākt dabas kolekcijas, pārvietoties (kur un kā) ar mehāniskiem transporta līdzekļiem;
  • “Higiēna un atkritumi” – kā pareizi dabā nokārtot dabiskās vajadzības, ja nav pieejamas tualetes un ievērot principu – “Ko atnes, to aiznes”;
  • “Drošība dabā” – kādi ir drošības pamatprincipi, kā orientēties dabā, kur un kā iegūt dzeramo ūdeni un ko darīt, ja mežā sastop dzīvnieku.

Kur ir pieejams Dabas tūrista ētikas kodekss?
Kodeksu var skatīt un lejuplādēt latviešu (angļu valodā sekos): https://www.celotajs.lv/lv/p/view/dabas_turista_etikas_kodekss
“Lauku ceļotājs” aicina ikvienu, kam rūp Latvijas dabas vērtību saglabāšana, - pievienot kodeksa saiti savās interneta vietnēs, sociālo tīklu kontos u.c. veida resursos.

Dabas tūrista ētikas kodekss ir izstrādāts projekta “Zaļā Josta – vienoti noteikumi atpūtai dabā visās piekrastes teritorijās Latvijā” ietvaros ar European Green Belt organizācijas atbalstu. 


Skatīt citas ziņas ...

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības projekta BESTbelt finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs", un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.