LVAF

Aicinām pieteikties vides kvalitātes zīmei "Zaļais Sertifikāts"

27.04.2022

Aicinām lauku tūrisma uzņēmējus pieteikties kvalitātes zīmei "Zaļais sertifikāts", vai arī pieteikt sev zināmos iespējamos kandidātus līdz 2022. gada 20. maijam rakstot uz e-pastu juris@celotajs.lv.

Zaļais sertifikāts ir vides kvalitātes zīme, kas jau vairāk kā 20 gadus tiek piešķirta naktsmītņu uzņēmumiem – viesu namiem, brīvdienu mājām, kempingiem laukos; ēdināšanas nozares uzņēmumiem - kafejnīcām, restorāniem un citiem ēdināšanas uzņēmumiem, kuri savā darbībā akcentē videi un cilvēkam draudzīgu saimniekošanu un tūristiem atvērtajām ražojošanām apskates saimniecībām.

Vairāk par "Zaļo sertifikātu" lasi: https://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certificates/green_certificate


Pieteikums, kritēriji un to skaidrojums, pašnovērtējums, komisija

Iepazīsties ar Zaļā sertifikāta kritērijiem naktsmītnēm, ražojošām saimniecībām un ēdinatājiem. Tie pieejami gan dokumenta formātā, gan tiešsaistē, aizpildot pašnovērtējuma formu un pārbaudot, kurās jomās nepieciešami uzlabojumi. Tiešsaistē atradīsiet arī pie katra kritērija skaidrojumu un padomus, kā to ieviest savā saimniecībā.

Pēc pieteikuma vēstules saņemšanas tas tiks iekļauts apskatāmo sarakstā un inspektors vienosies par apsekošanas laiku, lai novērtē atbilstību sertifikācijas kritērijiem. Inspektors sagatavo dokumentāciju par apsekošanas rezultātiem un prezentē to vērtēšanas Komisijas sēdē. Par Zaļā sertifikāta piešķiršanu, atteikšanu vai atlikšanu tūrisma uzņēmumam lemj Zaļā sertifikāta Komisija. Komisija pieņem lēmumu:  piešķirt vai pagarināt Zaļo sertifikātu tūrisma mītnei un atļaut Zaļā sertifikāta zīmola izmantošanu; atteikt Zaļā sertifikāta piešķiršanu, pamatojot atteikuma iemeslus; vai atlikt lēmuma pieņemšanu par Zaļā sertifikāta piešķiršanu, ja ir nepieciešama papildus informācija vai nepieciešams novērst neatbilstību Zaļā sertifikāta piešķiršanas kritērijiem. Komisijas lēmumu nosūtīta pieteicējam un publisko www.celotajs.lv.

Zaļā sertifikāta derīguma termiņš ir 36 mēneši. Lai to pagarinātu, veicama atkārtota saimniecības apsekošana atbilstoši Zaļā sertifikāta piešķiršanas kārtībai un kritērijiem.

Sertifikācija ir brīvprātīga.


Skatīt citas ziņas ...