Atpūta laukos
LVAF

Zaļā sertifikāta kriteriju skaidrojumi

Zaļā sertifikāta kriteriju skaidrojumi

Latvijas lauku tūrisma mītņu un saimniecību nacionālā ekosertifikāta atbilstības kritēriju skaidrojums

Zaļais sertifikāts  ir vides kvalitātes zīme, ko piešķir tām lauku tūrisma mītnēm un saimniecībām Latvijā, kurās tiek saudzēta apkārtējā vide un ainava, racionāli izmantoti ūdens un enerģijas resursi, organizēta videi draudzīga atkritumu apsaimniekošana, bet tūristiem tiek piedāvātas videi draudzīgas aktivitātes, veselīga vietējā pārtika un pilnvērtīga informācija par vietējiem dabas, kultūras un vēstures objektiem.

Lai iegūtu Zaļo sertifikātu, nepieciešams novērtēt tūrisma mītnes atbilstību noteiktiem kritērijiem, kuru skaidrojumi ir atspoguļoti 1. – 11. nodaļā.

Šis materiāls ir domāts kā informatīvs palīglīdzeklis lauku tūrisma mītņu un saimniecību īpašniekiem, darbiniekiem un citiem interesentiem, lai palīdzētu izprast kritēriju mērķus, iedalījuma principus, izpildes nosacījumus. Paskaidrojošais materiāls veidots pēc vienotas shēmas. Kritēriji ir sagrupēti pa tematiskām nodaļām un katram kritērijam ir dots skaidrojums par prasībām kritērija izpildes novērtēšanai un piedāvāti ieteicamie risinājumi prasību izpildes nodrošināšanai.

Pieejams valodās: Latviešu
LVAF