Erasmus+

Darbs projektā "Sudraba ceļotāji" rit uz beigām

28.05.2021

Darbs projektā “Sudraba ceļotāji” rit uz beigām. Projekta mērķis ir novērst esošo plaisu mūsdienu tehnoloģiju apguves nodrošināšanā lauku tūrisma nozarē, saskaroties ar jauniem tirgus izaicinājumiem.


Partneri ir cītīgi kopā strādājuši, lai izveidotu mācību materiālu, kas palīdzēs lauku tūrisma uzņēmumiem, kā arī tūrisma jomas pedagogiem un studentiem iegūt un papildināt zināšanas un prasmes aizvien pieaugošā tūrisma segmenta – senioru tūristu - piesaistīšanā un apkalpošanā. Pēc tā izveides tika veikts pilottests, kurā piedalījās vairāk kā 80 dalībnieki. Viņi novērtēja, ka mācību materiāls ir lielisks palīgs tūrisma jomā un dod gan personīgu, gan profesionālu pienesumu jau esošajām zināšanām un prasmēm. Tāpat dalībnieki atzina, ka mācību formāts ir ērts un atbilstošs mūsdienu prasībām.

Tā kā nav nepieciešams veikt izmaiņas vai uzlabojumus, tad partneri var sākt tulkot izveidoto mācību materiālu. Projekta noslēgumā tas būs pieejams visās partnervalodās: vācu, spāņu, itāļu, turku un latviešu, kā arī, protams, angļu valodā. Materiāls būs brīvi pieejams ikvienam ērtā tiešsaistes platformā.

Šis projekts [2019-1-TR01-KA202-075158] tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisija neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


Skatīt citas ziņas ...