Erasmus+

Turpinās darbs projektā "Sudraba ceļotāji"

28.12.2020

Turpinās darbs projektā “Sudraba ceļotāji”, kura mērķis ir novērst esošo plaisu mūsdienu tehnoloģiju apguves nodrošināšanā lauku tūrisma nozarē, saskaroties ar jauniem tirgus izaicinājumiem. 18. decembrī projekta partneri tikās tiešsaistē, lai pārrunātu jau paveikto un vienotos par darbiem līdz projekta beigām 2021. gada augustā.


 

Projekta partneri turpina izstrādāt mācību materiālu, lai palīdzētu lauku tūrisma uzņēmumiem, kā arī tūrisma jomas pedagogiem un studentiem iegūt un papildināt zināšanas un prasmes aizvien pieaugošā tūrisma segmenta – senioru tūristu - piesaistīšanā un apkalpošanā. Mācību materiāls, papildināts ar tādām detaļām kā, piemēram, prezentācijām un video, palīdzēs paaugstināt darbinieku konkurētspēju un profesionalitāti. Pēc tam partneri katrs savā valstī veiks izveidotā materiāla novērtējumu, kopā iesaistot vairāk kā 50 dalībniekus. Projekta beigās mācību materiāls tiks tulkots partnervalstu valodās, lai tas būtu brīvi pieejams Latvijā, Austrijā, Itālijā, Spānijā un Turcijā.

Šis projekts [2019-1-TR01-KA202-075158] tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisija neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


Skatīt citas ziņas ...