ERDF Interreg CB

Projekta "Mežtaka" partneru un vadības grupas tikšanās

22.03.2021

2021. gada 18. martā notika sestā projekta "Mežtaka" partneru tiešsaistes tikšanās. Tikšanās laikā projekta partneri atskatījās uz un analizēja līdz šim paveikto un vienojās par tālakajiem darāmajiem darbiem garās distances pārgājienu maršruta "Mežtaka" izveidei.

>>> Programma


Prezentācija
Projekta aktivitāšu pārskats (Asnāte Ziemele, LLTA "Lauku ceļotājs", PDF, 1.26 MB)
Project "The Foresttrail" Eestonian project partners activities (Estonian project partners, PDF, 3.74 MB)
Creating a geotour (PDF, 770 KB)
Forest trail pilot  testing Estonia (Marika Kose, Estonian University of Life Sciences, PDF, 742 KB)
Report of the pilot testing of ForestTrail hiking route in Estonia (Estonian University of Life Sciences, PDF, 3.82 MB)

 


Skatīt citas ziņas ...

Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas programmas atbalstu
Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.