Interreg V-A Latvia – Lithuania

"Pārgājienu projekta" partneru tikšanās

05.11.2020

Šonedēļ, 4.-5. novembrī, "Pārgājienu projekta" partneri tikās, lai apspriestu līdzšinējo projekta gaitu un turpmākās aktivitātes. Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas radītos ierobežojumus, šoreiz tikāmies tiešsaistē. 


Tikšanās laikā partneri apsprieda līdz šim projektā paveikto - apsekoto Mežtakas maršrutu Kurzemē un Lietuvā un Jūrtakas maršrutu Lietuvā, kā arī citas aktivitātes. Tā kā priekšā vēl ir daudz darba ar abu maršrutu un mārketinga materiālu izveidi, daudz diskutējām par turpmākajiem soļiem, darbībām un darbu termiņiem. Priecājamies, ka mēs, Latvijas partneri, varējām dalīties savā līdzšinējā pieredzē par garās distances pārgājienu maršrutu izveidi ar partneriem no Lietuvas.

 

Projekts LLI-448 "Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā" (Pārgājienu projekts) tiek realizēts ar Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –2020. gadam atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs", un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.


Skatīt citas ziņas ...

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija "Lauku ceļotājs" un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.