Urlaub auf dem Land
Interreg V-A Latvia – Lithuania

"Pārgājienu projekta" partneru tikšanās

05.11.2020

Šonedēļ, 4.-5. novembrī, "Pārgājienu projekta" partneri tikās, lai apspriestu līdzšinējo projekta gaitu un turpmākās aktivitātes. Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas radītos ierobežojumus, šoreiz tikāmies tiešsaistē. 


Tikšanās laikā partneri apsprieda līdz šim projektā paveikto - apsekoto Mežtakas maršrutu Kurzemē un Lietuvā un Jūrtakas maršrutu Lietuvā, kā arī citas aktivitātes. Tā kā priekšā vēl ir daudz darba ar abu maršrutu un mārketinga materiālu izveidi, daudz diskutējām par turpmākajiem soļiem, darbībām un darbu termiņiem. Priecājamies, ka mēs, Latvijas partneri, varējām dalīties savā līdzšinējā pieredzē par garās distances pārgājienu maršrutu izveidi ar partneriem no Lietuvas.

 

Projekts LLI-448 "Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā" (Pārgājienu projekts) tiek realizēts ar Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –2020. gadam atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs", un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.


Siehe andere Nachrichten

This publication has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Latvia Rural Tourism Association "Lauku ceļotājs" and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.