SWITCH-Asia

Projekta "MOST" ieskata video

17.08.2020

Projekta "Ilgtspējīga tūrisma modelis Centrālāzijā: spēju palielināšana, izpratnes veidošana, tehnoloģiju ieviešana" (MOST) komanda ir izveidojusi video par šo projektu. Tas sniedz ieskatu par plānotajām aktivitātēm, kā arī par to, kam šis projekts ir paredzēts.

ES finansētās SWITCH-Asia programmas projekta "MOST" mērķis ir atbalstīt MVU un asociācijas, kā arī vietējās un reģionālās pašvaldības Uzbekistānā, Tadžikistānā un Kazahstānā, veidojot jaunu ilgtspējīga tūrisma modeli, kura pamatā ir ilgtspējīgi ražošanas un patēriņa modeļi.


 

Projektā mēs, "Lauku ceļotājs", esam atbildīgi par pasniedzēju piesaisti semināriem, kā arī par palīdzības sniegšanu dažādu uzdevumu veikšanā, piemēram, diskusiju veidošanā, politikas ieteikumu un tiesiskā regulējuma uzlabošanā, reklāmas materiālu un vadlīniju izstrādē. Tāpat jāpiedalās informācijas veidošanā, ko publicēt projekta mājaslapā un sociālo tīklu kontos. Esam atbildīgi arī par projekta atpazīstamību Latvijā.


Skatīt citas ziņas ...

SWITCH-Asia
This publication is produced with support from the EU-funded SWITCH-Asia Programme.
The content and opinions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the position or policy of the EU or SWITCH-Asia and no official endorsement should be inferred