No šī gada 1.jūnija vienkāršotas būvniecības prasības neliela apjoma publiskajām ēkām

01.06.2011

Saskaņā ar 28.aprīlī pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.567 "Par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves"", tiek atvieglotas prasības, kas attiecas uz neliela apjoma tūristu mītņu projektēšanu - ēkas ar kopējo platību līdz 150 kvadrātmetriem turpmāk varēs projektēt atbilstoši dzīvojamo māju normatīvo aktu prasībām.


Precizētas arī vairākas ugunsdrošības normas atbilstoši LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība" un precizētas prasības publisko būvju vides pieejamībai, atvieglojot personām ar redzes un dzirdes traucējumiem uzturēšanos šādās ēkās, precizēts sanitāro iekārtu skaits, ēku galvenie raksturlielumi, prasības evakuācijas kāpnēm un ceļiem.
Grozījumus Ministru kabineta noteikumos skatīt šeit


Skatīt visas ziņas par "Likumi un normatīvie akti lauku tūrisma uzņēmējiem"

Skatīt citas ziņas ...