Nr 37062
Vēsturiskais vai mūsdienu centrs
Vēsturiskais vai mūsdienu centrs Latvija, Kokneses novads

Likteņdārzs