Nr 37052
Vēsturiskais vai mūsdienu centrs
Vēsturiskais vai mūsdienu centrs Latvija, Kurzeme

Košrags (Kuoštrõg)