Nr 20015
Bites
Bites Latvija, Kurzeme, Ventspils novads

Zemnieku saimniecība "Bitnieki"