Interreg V-A — Estonia–Latvia

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Latvijas Lauku tūrisma asociācijas "Lauku Ceļotājs" pārstāvjiem: veronika@celotajs.lv, +371 28888760

Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.