Atpūta laukos
LVAF

Saimnieku pieredze zaļajā saimniekošanā

"Zaļais Sertifikāts” ir vides kvalitātes zīme lauku tūrisma saimniecībām, kurās ievēro „zaļas” saimniekošanas principus, saudzējot resursus, veidojot videi un vietējai kopienai draudzīgu tūrisma piedāvājumu. Lauku tūrisma saimniecībās, kurām piešķirts „Zaļais sertifikāts”, ir videi draudzīga saimniekošana, un vienlaicīgi – ērta un patīkama atpūta tūristam.

Zaļā sertifikāta saimniecība - atpūtas komplekss "Turbas"

Atpūtas komplekss “Turbas” atrodas netālu no Ogres, Mazās Juglas krastu līkumos.  “Turbās”:

 • Izveidoti plaši brīvdabas spēļu laukumi;
 • Ziemas periodā ir izveidota un labiekārtota distanču slēpošanas trase 4,2 km garumā;
 • Saglabā bioloģiski vērtīgos zālājus. Šajā darbā palīdz dzīvei savvaļā pielāgotie “Hailandes” šķirnes bullīši;
 • Šķiro atkritumus un māca to darīt viesiem. Šim mērķim uzstādīti šķirošanas konteineri;
 • Ir izveidots elektroauto uzlādes punkts;
 • Izmanto cilvēka veselībai un videi draudzīgu sadzīves ķīmiju lielos iepakojumos;
 • Sargā aizsargājamu dabas pieminekli – dižkoku – Turbu dižozolu;
 • 2023. gada sezonā plāno uzstādīt saules baterijas;
 • Visās telpās ir nomainītas spuldzes pret “LED” spuldzēm;
 • Telpās ir izvietotas zīmes, kas aicina izslēgt gaismu un atvienot elektroiekārtas no elektrības, kad tās nelieto;
 • Klientiem domātās telpās radiatoriem var regulēt temperatūru;
 • Ledusskapjus un boilerus, kad tos ilgāku laiku nelieto, atvieno no elektrības.

Zaļā sertifikāta saimniecība - viesu nams un kempings “Ūši” Slīteres Nacionālajā parkā

Viesu nams un kempings “Ūši” atrodas Slīteres Nacionālajā parkā, netālu Kolkasraga. “Ūšos”:

 • Var nopirkt vietējo uzņēmēju ražotos suvenīrus un vietējo produkciju, t.sk. arī sklandraušus;
 • Klientiem ir sagatavota informācija par zaļajiem uzvedības noteikumiem un “Zaļo sertifikātu”, grilu un ugunskuru lietošanas kārtību kempinga teritorijā;
 • Šķiro atkritumus un māca to darīt viesiem. Ir uzstādīti atkritumu šķirošanas konteineri;
 • Ir informācija, ka krāna ūdens ir dzerams;
 • Ir speciāls konteiners, kur viesi, kas atbrauc ar kemperiem, var deponēt notekūdeņus;
 • Ir pieejami velosipēdi un informācija par nacionālā parka velomaršrutiem;
 • Izveidota moderna virtuve ar “A” sadzīves tehniku;
 • Telpās izvietoti videi un cilvēka veselībai draudzīgi materiāli;
 • Iegādāts speciāls apavu žāvējamais skapis, kurā var izžāvēt pārgājiena laikā saslapinātos apavus;
 • Notekūdeņus attīra ar bioloģiskās attīrīšanas iekārtas palīdzību;
 • Pieejama informācija par videi draudzīgiem tūrisma maršrutiem;
 • Zaļais sertifikāts ir novietots labi redzamā vietā.

Zaļā sertifikāta saimniecība - viesu nams "Kosīši" Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā

Viesu nams “Kosīši” atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, jūras krastā, netālu no Svētupes ietekas jūrā. “Kosīšos”:

 • Izmanto videi un cilvēka veselībai draudzīgus iekštelpu un āra materiālus;
 • Šķiro atkritumus un māca to darīt viesiem;
 • Ir uzstādītas saules baterijas;
 • Apkurei izmanto zemes siltumsūkni;
 • Ir izveidots bērnu spēļu laukums;
 • Saimniecības ēku atjaunošanas procesā izmanto videi draudzīgus materiālus, atbilstoši Ziemeļvidzemes kultūrvēsturiskajām tradīcijām;
 • Ir izveidota taka līdz jūrai;
 • Sadarbojas ar Dabas aizsardzības pārvaldi, konsultējoties par ilgtspējīgiem dabas apsaimniekošanas jautājumiem;
 • Saglabā piekrastes bioloģiski vērtīgās pļavas, īstenojot vēlo pļaušanu.

Zaļā sertifikāta saimniecība - viesu nams "Stikāni" Lubāna mitrājā

Viesu nams “Stikāni” atrodas pie īpaši aizsargājamas dabas teritorijas - Lubāna mitrāja, Orenīšu dīķu krastā. “Stikānos”:

 • Bioloģiski vērtīgās pļavas pie tiek pļautas vienu reizi jūlija beigās – augustā, lai saglabātu dabiskām pļavām raksturīgo sugu daudzveidību;
 • Viesu istabās ir atrodams apkaimē novēroto putnu saraksts;
 • Viesiem ir pieejams teleskops un binokļi putnu vērošanai;
 • Putnu vērošana notiek atbildīgi, no distances vai no speciāli veidotiem slēpņiem, neradot tiem traucējumu ligzdošanas vai migrāciju laikā;
 • Telpās maksimāli ir izmantoti dabai un cilvēka veselībai draudzīgi materiāli – koka apdare, gultas veļa no dabīgiem materiāliem;
 • Piens tiek piedāvāts no liela, nevis mazajiem iepakojumiem, kas rada liekus atkritumus;
 • Tiek izmantoti daudzkārt lietojamie trauki;
 • Ir pieejama konferenču zāle, kur var organizēt izglītojošus seminārus un lekcijas;
 • Zaļais sertifikāts ir izvietots labi redzamā vietā, pieejami putnu u.c. dabas noteicēji.

Zaļā sertifikāta saimniecība - viesu māja "Senlīči"

Viesnīca “Senlīči” atrodas Zemgales sirdī, netālu no Jelgavas, Lielupes krastā. “Senlīčos”:

 • Izmanto alternatīvos enerģijas avotus - ir uzstādītas saules baterijas, siltumsūknis, uzstādīti ūdens sildīšanas kolektori;
 • Elektroenerģijas ražošanas process un apkure ir apvienota vienā sistēmā un ir automatizēta;
 • Saimnieki šķiro atkritumus un māca to darīt saviem viesiem;
 • Ir informācija, ka krāna ūdens ir dzerams;
 • Viesiem domātajās telpās ir uzstādīti sensori, kas gaismu ieslēdz tad, kad tajās uzturās cilvēks;
 • Tiek izmantoti videi un cilvēka veselībai draudzīgi interjera materiāli;
 • Bērniem ir izveidots speciāls spēļu laukums;
 • Par “Zaļo sertifikātu” ir sagatavots informatīvs materiāls;
 • Ir uzstādīta elektroauto uzlādes stacija.

Videi draudzīgu ēdināšanas pakalpojumu sniegšana. Saruna ar Ēriku Dreibantu no Pavāru mājas Līgatnē