Country Holidays
EAFRD
09/02/2019 - 09/02/2021 (19-00-A01630-000002)

Kulinārā tūrisma produkts "Rudzu ceļš"

Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"

SIA "JS Caunītes"

Vineta Cipe

IK "Dzīles"

Jūrkalnes pagasta ZS "Bērziņi"

Drustu pagasta ZS "Buliņi"

Kaplavas pagasta ZS "Klajumi"