Country Holidays
EAFRD
09/02/2019 - 09/02/2021 (19-00-A01630-000002)

Kulinārā tūrisma produkts "Rudzu ceļš"

Project goals

Projekta mērķis ir izveidot sadarbību starp lauku tūrisma uzņēmējiem, kuras rezultātā tiks radīts un popularizēts nacionāla mēroga kulinārā tūrisma produkts "Rudzu ceļš", kas tematiski balstīts rudzu maizes un rudzu produktu tradīciju saglabāšanā Latvijā. Projekta aktivitātēm ir trīs apakšmērķi - "Rudzu ceļa" kulinārā tūrisma produkta izveidošana, mārketinga materiālu sagatavošana un popularizēšanas pasākumi.