Country Holidays
Interreg V-A — Estonia–Latvia

Katram nostūrim savi paradumi (Kihnu, Setu, Suitu un Lībiešu svētki un atzīmējamās dienas)

Katram nostūrim savi paradumi (Kihnu, Setu, Suitu un Lībiešu svētki un atzīmējamās dienas)

Šī grāmata ir sava veida turpinājums 2019. g. pavasarī iznākušajai grāmatai „Katrai tautai savs tērps“. Ja iepriekšējā grāmatā iepazīstinājām ar četru dažādu tautu – setu, kihniešu, suitu un lībiešu jeb līvu – tautastērpiem, tad šajā izdevumā iepazīstināsim ar šo tautu svinamajām dienām, kā arī svarīgākajiem ikgadējiem kultūras notikumiem.

Mūsdienās cilvēki jau sen vairs nedzīvo tikai pēc baznīcas kalendāra. Gan kihniešiem, gan setiem, gan suitiem gan lībiešiem ir daudz svinamu dienu un pasākumu, kas ir radušies samērā nesen, bet jau kļuvuši par nozīmīgiem kultūras notikumiem. Ja baznīcas svētki ir vairāk domāti savējiem un tūristi tajos netiek īpaši gaidīti, tad uz jaunizveidotajiem pasākumiem viesi no citurienes ir laipni lūgti. 

Grāmata ir pieejama:

  • elektroniskā formātā latviešu un igauņu valodā (PDF)
  • printētā versijā latviešu valodā "Lauku ceļotāja" ofisā, Kalnciema ielā 40

Grāmata tika izdota Igaunijas-Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis” ietvaros. Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Available in languages: Latvian, Estonian
Interreg V-A — Estonia–Latvia
This site reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.