Country Holidays
Interreg V-A — Estonia–Latvia

"Lauku ceļotāja" mājaslapā jauna sadaļa "Livonijas garša"

02/13/2018

Savā mājas lapā esam izveidojuši sadaļu “Livonijas garša”, kas veltīta topošajam kulinārajam ceļam un dziļākas izpratnes veicināšanai par šo vēsturiski nozīmīgo laika posmu latviešu un igauņu tautu vēsturē, kas nenoliedzami ir atstājis neizdzēšamas pēdas mūsdienu virtuvē. Lasot stāstus par Livonijas laika virtuvi, svinētajiem svētkiem un ar tiem saistītajiem ēdieniem, kā arī sarežģīto vēsturi radīsiet atbildes uz jautājumiem, ko ēda laikos, kad kartupelis vēl nebija šurp atceļojis, no kurienes ieveda sālītās siļķes un kāpēc svētkos cepa safrāna kliņģerus. No marinētām brētliņām līdz kausam pašbrūvēta alus - visa vēsture tepat uz galda!


Drīzumā šinī sadaļā tiks iekļauti pārtikas ražotāji un ēdinātāji no Vidzemes, Pierīgas un Kurzemes, kuri seko vietējām pārtikas audzēšanas un ēdiena gatavošanas tradīcijām. Projektā vēlamies izcelt reģionu vietējo virtuvi, kuras īpašās iezīmes radušās Livonijas laikos.
Līdz gada beigām šinī sadaļā būs pieejami arī jauni kulinārie maršruti Latvijas un Igaunijas apceļošanai. 

 

Projekts “Livonijas kulinārais ceļš” īstenots “Interreg Estonia-Latvia” programmas ietvaros no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


See other news ...

This site reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.