Country Holidays
Interreg V-A — Estonia–Latvia

Jūrtakas interesantu tikšanās

01/26/2018

Aizvadītajā gadā apvienojoties 8 partneriem – LLTA “Lauku Ceļotājam”, Kurzemes plānošanas reģionam, Vidzemes Tūrisma asociācijai, Carnikavas, Saulkrastu un Salacgrīvas novadu pašvaldībām, kā arī Igaunijas Lauku tūrisma organizācijai un Rietumigaunijas tūrisma asociācijai, tika uzsākts Igaunijas – Latvijas programmas atbalstīts projekts “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūru Latvijā un Igaunijā”, kura ietvaros ar plašu sabiedrības iesaistīšanos un interesi top garākais (1200 km) pārgājienu maršruts Baltijas valstīs - Jūrtaka.


Aizvadītā gada laikā kopīgiem spēkiem ir paveikts liels darbs. Esam saņēmuši plašu sabiedrības interesi un atsaucību un arī turpmāk vēlamies, lai Jūrtakas izveidi un attīstību virza visu iesaistīto pušu kopdarbs. Tādēļ š. g. 14. februārī, Apšuciemā, viesnīcā "Hotel Arkadia SPA" plkst. 10.00 - 13.00 aicinām kopā Jūrtakas draugus – piekrastes pašvaldības, tūrisma speciālistus, uzņēmējus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kas darbojas piekrastē, lai informētu par līdz šim paveikto un plānoto maršruta izveidē, kā arī dalītos domās un idejās par maršruta tālāko attīstību.

 

TIKŠANĀS PROGRAMMA

Pieteikšanās dalībai aizpildot anketu: http://ej.uz/yq4d


See other news ...

This site reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.