Country Holidays

Par ūdens līmeņa pazemināšanu Ķeguma HES ūdenskrātuvē 2012. gada septembrī

08/22/2012

AS "Latvenergo" informē, ka 2012. gada septembrī ir paredzēts veikt Ķeguma HES bjefa kreisā krasta dambja apsekošanu, kuru darbu veikšanai ir nepieciešams uzturēt Ķeguma HES ūdenskrātuvē zemāko pieļaujamo ūdens līmeni. Sīkāka informācija šeit.See other news ...