Noteikumu grozījumi par apgrozāmo līdzekļu grantu, lai tam varētu pieteikties arī mazie uzņēmēji

03/12/2021

12. marta "Lauku ceļotāja" vēstule - Noteikumu grozījumi par apgrozāmo līdzekļu grantu

20. aprīlī saņemtā atbilde no Ekonomikas ministrijas (PDF).


Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" ir iesniegusi valdībai priekšlikumus noteikumu grozījumiem, lai tam varētu pieteikties arī mazie uzņēmēji. Skatīt informāciju zemāk.

Par: MK 676.noteikumu punkts 16.4., kas nosaka VID administrēto nodokļu nomaksu 200 EUR apmērā

MK 676. noteikumu punkts 16.4 nosaka, ka grantu nepiešķir, ja uzņēmums 6 mēnešu periodā pirms ārkārtas situācijas valstī (izsludināta ar 8.11.20) aprēķinājis nodokļos par darbiniekiem (soc. nodokļi, IIN un riska nodeva) mazāk kā 200 EUR vidēji.

Šo nosacījumu vairākiem mazākajiem uzņēmējiem nav iespējams izpildīt sekojošu apstākļu dēļ, sekojoši tie šobrīd paliek ārpus jebkāda atbalsta, kamēr viņu darbība ir stipri ierobežota vai apturēta:


   1. Ne visiem uzņēmumiem ir jamaksā nodokļi pilnā vai minimālās algas apmērā , piem,. ja ir 1 valdes loceklis, kas arī ir viens dibinātājs un pats darbinieks (var strādāt bez atlīdzības), vai ir 1-2 darbinieki uz nepilnu slodzi (piem., mazie suvenīru veikali). Darba likums pieļauj arī stundu darbu pēc nepieciešamības. Tāpat arī pensionāriem nav obligāti jāmaksā sev alga un nodokļi, un tādi cilvēki vada mazākās viesu mājas tūrismā, kam šobrīd tāpat nav iespējas apmaksāt komunālos maksājumus viesu mājas uzturēšanai.

   2. Aprīlī un maijā, arī jūnijā valsts likumdošana noteica stingrus ierobežojumus, kuru dēļ uzņēmumi  atradās dīkstāvē. 6 mēnešu periodā ir iekļauts laiks – konkrēti, jūnija mēnesis, kad uzņēmējiem ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, nebija iespējams strādāt, gūt ienākumus un sekojoši, maksāt nodokļus. 

   3. Kopumā no 6 mēnešiem, ko pēc likuma ņem vērā aprēķinā, 3 mēnešus valstī noteikto ierobežojumu dēļ strādāt bija iespējams tikai daļēji, un nebija iespējams sasniegt noteikto vidējo 200 EUR nodokļu nomaksas apjomu. 

   4. Nav skaidri noteikts, no kāda datuma līdz kādam tiek ņemts vērā 6 mēnešu periods. Ja pieņem, ka tas ir 1.maijs - 1.novembris, tad, piemēram, 4.novembrī maksātā summa par oktobri paliek ārpus aprēķinātā vidējā. Oktobra mēnesis netiek ieskaitīts nodokļu aprēķinā, jo nodokļi tiek aprēķināti par iepriekšējo mēnesi, līdz ar to atskaite par oktobri tiek iesniegta novembrī. Līdz ar to reāli tikai 2 mēnešus no aprēķinā noteiktajiem ir bijis iespējams strādāt un gūt ienākumus. 

Ir netaisni un nepieņemami skatīt nodokļu nomaksu (vismaz eur 200) 6 mēnešus pirms 2020. gada uzņēmumiem, kuru darbība un peļņas gūšanas iespējas bija apturētas valstī noteikto ierobežojumu dēļ. Nesasniedzot 200eur mēnesī, nenozīmē, ka nodokļi netiek maksāti vispār. Tas nozīmē, ka uzņēmums vairāk nenopelna, bet savu īpašnieku tomēr uztur. 

Mazie uzņēmumi visbiežāk ir PVN nemaksātāji, tas nozīmē, ka tie maksā PVN pilnā apmērā par visiem saviem izdevumiem (īre vai komunālie maksājumi, izejmateriāli, u.c.). Uzņēmumi, kas šos pakalpojumus sniedz, maksā nodokļus. Tātad nodokļus valsts saņem pilnā apmērā, jo PVN pirmsnodokli par izdevumiem mazie uzņēmumie nevar aprēķināt un ielikt izdevumos. Tomēr šobrīd, atbalstu atsakot, iznāk, ka šie uzņēmumi vispār nav maksājuši nodokļus, kas nav taisnība. Kopējais nodokļu ieņēmumu apjoms noteikti ir daudz lielāks, kā tas, ko VID redz savās atskaitēs, kā algas nodokļus.

Šī grantu atbalsta nauda ir mūsu visu Latvijas iedzīvotāju aizņēmums, ko atmaksās visi LV pilsoņi caur dažādiem nodokļiem savas nākotnes dzīves laikā. Vai, nesniedzot atbalstu uzņēmumiem, kas nav sasnieguši noteikto 200eur apjomu, tiek paredzēts, ka tie nākotnē tiks atbrīvoti no parāda atmaksas? Vai arī - ja šiem vismazākajiem uzņēmumiem atbalsts netiek sniegts, vai ir paredzēts, ka arī ierobežojumi uz tiem neattieksies? 

Šobrīd oficiālā komunikācija apgalvo, ka pabalstus var saņemt visi uzņēmēji, taču realitātē līdz vismazakajiem uzņēmējiem atbalsts nenonāk. Ieguvēji ir tāda veida uzņēmumi, kuri bija mazāk pakļauti ierobežojumiem, un kuriem ir lielāks darbinieku skaits. Līdz ar to daudzi mazie uzņēmēji ir nostādīti nevienlīdzīgas konkurences apstākļos.

Risinājums:
   1. Mainīt vai svītrot Mk noteikumu 16.4 punktu -  sniedzot minimālo atbalstu jebkuram uzņēmējam, arī, ja tas nav sasniedzis 200EUR minimālo nodokļu apmaksu vai nav to maksājis nemaz, iepriekš minēto iemeslu dēļ.

   2. Tiem, kas var kvalificēties lielākam, kā minimālajam atbalstam - 6 mēnešu periodā ņemt vērā jebkurus no 6 mēnešiem pirms ārkārtas situācijas 2020. gadā.

   3. Tiem uzņēmējiem, kuri saņēmuši pabalsta attiekumu uz šī punkta pamata, atļaut iesniegt iesniegumus arī par atpakaļejošu laiku, t.i. par 2020. gada novembri, decembri un 2021. gada janvāri, februāri (uz šo brīdi VID EDS var iesniegt par periodu 1 reizi);

   4. Pieņemt citu risinājumu, lai mazie uzņēmēji saņemtu godīgu atbalstu.


Ar cieņu, Asnāte Ziemele
Asociācijas „Lauku ceļotājs” vadītāja


See other news ...