No Name Description
N/A

Со стороны шоссе Рига – Даугавпилс (А6) (напротив кафе «Бордертаун») стоит необычный (построенный из складывающихся конструкций) храм, который изготовлен в Одессе в 1866 году. Церковь служила передвижной церковью царской армии и стоит на этом месте с 1904 года. Раньше (с 1886 г.) она находилась в Даугавпилсе. При храме построен деревянный дом-молельня, который открыт целые сутки.

N/A

When you drive down the Nereta-Ilūkste road, the church, which was built in 1805 and restored in 1888, can be seen from a distance. The altar, pulpit and organ prospectus are all original. German soldiers who fell during World War I are buried outside of the church. Two plaques on the western wall of the building honour residents of the Laši Parish who died during the First World War, as well as those local residents who suffered Soviet repressions.

N/A

Pastāv uzskats, ka tieši Rubenē izveidojusies pirmā latviešu draudze. Baznīcas altārdaļa būvēta jau 14.gs., bet pati baznīca savu pašreizējo izskatu ieguvusi 1739. gadā.Būtiska baznīcas interjera sastāvdaļa ir Ķieģeļu muižas mantinieces Barbaras Helēnas fon Budbergas 1762. gadā dāvinātais kroņlukturis ar Krievijas impērijas divgalvaino ērgli un zaru ornamentiem uz bumbas. Baznīcā redzama arī zīme (1869. g.), kas ir veltīta pusgadsimtam kopš dzimtbūšanas atcelšanas.

Pastāv vairākas teikas par Rubenes baznīcas nosaukuma rašanos. Viena no tām vēsta, ka, sargājot baznīcu no velna, tās sienā iemūrēta sieviete un vīrietis, kura vārds bijis Rubens. Baznīca esot nosaukta viņam par godu.Vēl viena versija vēsta, ka baznīcas nosaukums cēlies no rubeņa, kas sēdējis kādā no kokiem, kas vēlāk izmantots baznīcas celtniecībā.

N/A

Kolka Evangelical Lutheran Church. A story has survived of one Danish trader saved in a shipwreck at Kolkasrags who in gratitude built a church in Kolka. The church had changed its location for three times in Kolka. The foundation of the church visible nowadays and built of boulders was laid by Karl Ludwig Ferdinand von der Osten-Zaken, the former owner of the Dundaga estate. It was built instead of the wooden church (or close to it) which was heavily damaged during the Crimean War. The first construction works were started in 1885 by the construction foreman Otto Sievert (Architect: T. Zeiler). In the Soviet time, the church was vandalized and it was used as a warehouse. It is worth to see the modern- style altarpiece
(a donation of the artist Helen Heinrihson) which does not have a counterpart in any other church. Before in its place there was placed a cross.
Kolka Orthodox Church. Data on the Liv turning to orthodoxy are provided by a document found in the tower of the Kolka Orthodox Church (see also below) during restoration works (the nineties of the last century) that was placed there during building of the church in 1885. It says that the Liv turning to orthodoxy or the so-called emperor's faith "has nothing to do with the religious belief but it is a means to get the earthly benefits or pleasures." In 1885, the orthodox congregation purchased land from baron Osten-Zaken. In 1890, a church, priest's house and school building were built on it. All the buildings have survived until now. The church has its own congregation and worships are held once a month. Information is found that Kolka is the only Liv coastal village where in the nineties of the 19th century there was built an orthodox church. The church bell is place "occupied" in 1936. In the Soviet time, the Church was used as a chapel but nowadays it performs its original role.

N/A

Baznīca šajā vietā – blakus Livonijas ordeņa pilij (nav saglabājusies) atradās jau ~ 1380. gadu. Tagad redzamais dievnams (patiesībā – atliekas) tika nopostīts pēc 2. pasaules kara un uzspridzināta 20. gs. 70. gados. Tā drupas ir iekonservētas un virs altārdaļas uzstādīts balts koka krusts. Atrodas Salaspils dienviddaļā starp Rīgas HES dambi un ūdenskrātuvi.

N/A

Jau pēc dievnama veidola var spriest, ka vēl ne tik sen – padomju laikos ēka bija izmantota citām vajadzībām. Pēc 2. pasaules kara to atsavināja draudzei, bet torni – uzspridzināja, dievnamā ierīkojot noliktavu. 20. gs. deviņdesmitajos gados draudze uzsāka baznīcas atjaunotni un tagad tā kalpo savam pamatmērķim.

N/A
St. John the Baptist Roman Catholic Church of Nagļi was built in 1862 by landlord Nābels. Some time ago, Nagļi Church was a branch of Viļāni Church. The Bernardian monks served there. After the closing of the cloisters in 1930s, the church was served by priests.
N/A
Roman Catolic Church of Puša was built in 1743. Financed by Count Šadurskis; managed by Jesuits mission. There is on organ and 3 altars in the church.
N/A

The first church was here in the early 18th century, followed by the second and third one (1847-1848), and then the one that is there now. The church was damaged during World War I and then during the Soviet era, when wool was stored there between 1969 and 1993. In the 1990s, the building was in terrible shape, but it is gradually recovering its appearance. Between 1826 and 1856, the sexton and organist at the church was the Latvian poet and translator Ansis Līventāls (1803-1878). His grave and monument are alongside the church. At the same place are the graves of German and Russian soldiers who died during World War I, as well as the grave monument of the pastor and writer Jacob Florentin Lundberg (1782-1858).

N/A

Ein hervorragendes Sakralensemble im Barockstil (17 – 18 Jh.), eine Kirche und ein tätiger Nonnenkloster.

N/A

Found in the northern part of Cesvaine, the church was built of fieldstones in the Neo-Gothic style in 1879 by the architect Paul Max Bertschy.  The church was restored in 1929 and again in the early 1990s.  The altar painting, “Christ on the Cross” (1923) is by Jēkabs Bīne.

 

N/A

The Sarkaņi Catholic Church is on the western shore of Lake Cirms, and it was built of field stones in 1830. The church is famous for a painting of the Virgin Mary which is said to be miraculous. This is a popular destination for pilgrims as a result of this fact.

N/A

Atrodas t.s. Baznīcu kalnā – 18. novembra ielā 66. Apjoma ziņā – lielākais Daugavpils luterāņu dievnams, kuru cēla laikā no 1891. - 1893. g. neogotiskā stilā no sarkanajiem ķieģeļiem (arhitekts Vilhelms Neimanis). 1941. g. baznīcā izcēlās ugunsgrēks un gāja bojā lielākā daļa no tās sākotnējās iekārtas. Turpmāko divu gadu laikā baznīcu daļēji atjaunoja, taču vēlāk tajā izveidoja noliktavu u.c. baznīcai „nepiederīgas” iestādes. 1985. g. ēka vēlreiz cieta ugunsgrēkā. Pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā uzsāka baznīcas atjaunošanas darbus, uzstādīja solus un altāri, kas ir Ogres Amatniecības vidusskolas audzēkņu darinājums.

N/A

 The Krustpils Lutheran Church is found at Rīgas Street 211A in Krustpils, on the right bank of the Little Daugava. The stone church which is there was built between 1818 and 1820 and consecrated in 1824. Two older churches stood on the site before then. The church was seriously damaged during World War I, and it was restored in 1924. There are several notable cultural monuments in the church – the altar painting, “Christ Prays in the Garden of Gethsemane”, the organ (with pipes that were manufactured in Germany), etc. The church is seen as one of the best examples of Empire-style architecture in Latvia, and in 1999 it was granted the European blue flag as an element of cultural heritage. There are legends about underground passages to Daugavsala, which is to the West of the church. The church is closed to visitors most days and can only be viewed from the outside. Nearby the church are two monuments – one commemorating the politically repressed, and the other memorialising national partisans.

 

N/A

Celta 1933. g. vietējai brāļu draudzei. Baznīcā atrodas glezna “Kristus” (1850. g.) un Liepājas meistara Jēkaba Jauģieša 1920. g. darinātās ērģeles. Mūsdienās dievnamu izmanto Bārtas draudze. Pie baznīcas novietots akmens apkaimes represētajiem iedzīvotājiem.

N/A

Atrodas ciema ziemeļdaļā. Neliela vienstāvu ēka ar svaigi nomainītu jumtu. Pēc vieniem avotiem celta 1883. gadā, citiem – pamatakmens ielikts 1933. g. 1. maijā. Tā tapusi pēc vietējo iedzīvotāju ziedojumiem uz Pirču māju zemes (saimnieks zemi atdevis dievnama celtniecībai). Baznīcas iekārta 2. pasaules kara laikā gāja bojā, tādēļ mūsdienās redzamā ir tapusi 20. gs. otrajā pusē.

N/A

Atrodas pilsētas centrā, Atbrīvošanas alejā 98. Dievnamu sāka celt 1840. g. (iesvētīja 1846. g.) un tas uzskatāms par pilsētas vecāko sakrālo būvi. Nekvalitatīvu būvniecības materiālu izmantošana un cēlāju pieredzes trūkums bija iemesls, kādēļ 1854. g. to nācās pārbūvēt. Pie baznīcas atrodas 1867. g. būvēta Sv. A. Ņevska kapliča, kas veltīta cara Aleksandra II paglābšanās faktam vilciena katastrofā un stikla mauzolejs, kurā apbedīts baznīcas mecenāts ģenerālis Karaulovs (šobrīd tiek restaurēts). Dievnams ir atvērts arī apmeklētājiem.

N/A

The Viesīte Lutheran Church is in Kaļķu Street in the western part of Viesīte, on the so-called Vales hillock which was left behind after the Ice Age. An interesting fact is that the defenders of Viesīte defeated the Bermont army here in 1919. The cornerstone for the church was laid on August 15, 1937 (a commemoration day for military heroes). The building was consecrated in 1939 and restored in 1994. Financing was provided for the construction of the church by Professor Pauls Stradiņš. The altar painting is by Ligita Caune. To the East of the church, at the foot of the Vales hillock is a monument to Stradiņš.

N/A

Roman Catholic Church of Divine Grace – On 19 April 1998, the so-called “White Sunday” or the Day of Divine Grace, Saulkrasti Roman Catholic Church of Divine Grace was consecrated. The building is 24 m long and its tower is 16 m high. The 300-seat church was designed by the architect Jānis Šrēders. The image of Christ on the altarpiece was derived from the vision of the saint, Sister Faustina, of 22 February 1931 in a monastery in Poland. The altarpiece was created by the artist Ēriks Pudzēns. 14 paintings on the walls of the church depict Christ’s path of suffering from conviction to resurrection. The altar is built of ash. On 2 August 1998, a 7.38 m tall cross was consecrated by Saulkrasti Roman Catholic Church of Divine Grace. At night this cross is illuminated. The cross is similar to the cross of Golgotha in Jerusalem where Jesus Christ was crucified.

N/A
Tiskādi Orthodox Church is the cultural monument of the local significance. The construction works of the building lasted from 1829 to 1878. The church was reconstructed in 2008. The church has antique icons and the library of sacred literature.