No Name Description
N/A

The manor’s castle was built in the middle of the 18th century (belonging to the noble kin of baron Medem) as a huntsmen castle. Later, in the 19th century, it was rebuilt by adding a second floor. The kitchen was situated in the vaulted basements of the castle and when the food was ready, it was brought upstairs in the elevator. The gantry entrance of the castle (late baroque) and marble buttons above it picturing the coat of amrs of the union of Medem and Keizerling noble kins, is one of the most valuable example of arts monuments of the 18th century. To this day there are various  outhouses preserved- a  threshing barn, a granary and a smithy, as well as the park. In front of the castle one can see a magnificent oak, which was supposedly planted by K.Ulmanis. From 1837 the manor’s castle has also served as a place for Vilce primary school. 

N/A

Popes muižā viena no vecākajām kompleksa ēkām ir vecā pils jeb medību pils, kas celta 1653. gadā un atrodas aiz dīķa ar nostiprinātiem krastiem. Kungu māja celta 1608. vai 1620. gadā. Vēlāk tai piecelta virtuves ēka, tā daļēji kalpo kā virtuves ēka šodien, taču tolaik bijis vāgūzis.
17. gs. beigās, lai arī pārbūvēta, pils vēl arvien ir vienstāvu ēka. Uz gadsimtu robežas ēka vēlreiz kapitāli pārbūvēta, kā rezultātā ēka kļuvusi par lepnu pili. 1840. gadā piebūvēts neogotisks lievenis. Kungu mājā saglabājušies 18. gs. un 19. gs. 3. ceturkšņa interjeru apdare - koka paneļi, kasetēti koka griesti, griestu plastiskā apdare, klasicisma ārdurvis, rokoko krāsns. Diemžēl, 2018. g. ugunsgailis nopostīja vienu no senākajām ēkām - muižas pārvaldnieka māju, taču kopumā muižas komplekss nav cietis un arī zaudējis savu skaistumu. Šeit ieradušos priecē plašais un smaržīgais flokšu dārzs muižas priekšpusē un iespaidīgie dižozoli. Vērts izstaigāt arī nogāzi aiz muižas galvenās ēkas, - netālu no tās savulaik kursēja šaursliežu dzelzceļš (Popes stacija). Popes pacēlums, uz kura atrodas muižas komplekss pēc leduslaikmeta, kad apkaimē viļņojās Baltijas ledus ezers, kādu brīdi bija sala. Pārējās muižas ēkas atrodas samērā plašā teritorijā, tādēļ vērts atlicināt dažas stundas un izstaigāt visu Popes ciemu. Popes kungu mājā izveidota ekspozīcija par muižas vēsturi.
 

N/A

Gebaut im 16 Jh. als eine milirtäre Festung an der Zusammenflußstelle von Nemunas un Nevežis. Umgebaut im 19 Jh. Ein Museum, ein Park.

N/A

Pirmie dokumenti par Kokmuižu atrodami 1601. gada zemes revīzijas pierakstos. Tur sniegtā informācija vēsta, ka Kokmuiža pastāvējusi jau 1560. gadā. Taču 1880. gadā vācu muižnieks sākas celt kungu māju neobaroka stilā. 20. gs. sākumā tā tika izpostīta, bet 1937. gadā to pārveidoja par skolu.

Kokmuižā kādreiz atradusies alus darītava. Tas bija laika periodā no 17.- 20. gs. Tā bija viena no slavenākajām alusdarītavām visā Vidzemes guberņā.

Mūsdienās var izstaigāt muižu pats vai gida pavadībā. Var aplūkot kungu māju, staļļu ēkas, muižas pārvaldnieka namu, bibliotēku, ekspozīciju, abas klētis un alus darītavas pagrabu, kā arī sfērisko saules pulksteni.

 

N/A

The Jelgava Castle stands between the Lielupe and Driksa rivers. The Baroque castle was designed by the well known Italian architect Francesco Bartolomeo Rastrelli, and this was the most important piece of early work that he did. The Latvian Agriculture University is housed in the castle today. A museum was established in 1968. +371-6300-5617. The socle story of the south-eastern wing has the graves of rulers from the Duchy of Courland – members of the Kettler and Byron dynasties, which ruled from 1569 to 1791. There are 18 restored sarcophagi here.

N/A

Atrodamas ziņas, ka Rankas muižas pils celta 18. gs. vidū un 19. gs. vidū (nozīmīgi - 1836. - 1866. g.) pārbūvēta, kad uzceltas pārējās saimniecības ēkas, no kurām daudzas ir sliktā stāvoklī. 20. gs. šeit atradās dažādas ar izglītību saistītas iestādes: 30. gados - Rankas mājturības skola, pēc 2. pasaules kara - Rankas lauksaimniecības skola. Muižas pils cieta 80. – 90. gadu mijā divu ugunsgrēku laikā. Daļa no ēkām apskatāma Rankas centrā, pārējās atrodas slēgtā teritorijā. Muižu ieskauj parks. Interesenti var apskatīt pilsdrupas un pastaigāties pa sakopto un plašo teritoriju (kas ir iežogota), iepriekš sazinoties.

N/A

The mansion of the Gārsene Estate is built in the Neo-Gothic style, and its design was based on a villa in Germany. The building was erected between 1856 and 1860, and from then until 1920, the baronial dynasty of the Budbergs and Beningshausens owned it. The castle was expanded with another wing in 1885. Between 1939 and 1940, the building was rebuilt to become a school, and President Kārlis Ulmanis attended its opening on June 2, 1940, when he was taking his last official trip as the country’s president. There are other buildings and a park on the estate. The mansion today is home to the Gārsene Elementary School, but there is also an exhibition featuring the baronial dynasty, the history of the school, and the town itself. Just wait until you see the pot-bellied stoves! Outside the mansion are the Gārsene nature trails – the cultural and historical trail, the baronial strolling trail, etc. Before setting off, buy a ticket at the mansion. In front of the mansion is a memorial stone to Professor Pēteris Kulitāns (1878-1951), who was an agro-chemist.

N/A

Found along Liepājas Street, which is the old road from Livonia to Prussia, the ruins are a symbol of Aizpute and are depicted on its herald and its flag.  Work on the castle began around 1248 and was done during the role of Dietrich von Grenningen, master of the Livonian Order.  It was a castella-type stone castle with a tower at one corner and wooden buildings in the courtyard.  The bishopric of Kurzeme was in Aizpute during the Middle Ages.  The castle was abandoned after the Livonian War in the latter half of the 16th century, but it was restored in the early 17th century, with annexes being added to it.  Part of the castle had residential flats until the 1970s.  The ruins have been preserved to a certain extent, but it is dangerous to clamber upon them, so that is forbidden.  Aizpute is one of the oldest towns in Latvia, with written information about it dating back to 1378.  100 m to the East of the ruins is a stone bridge, which is one of the newest bridges in Latvia.  The stone railings were presented by Baron Karl von Manteufel, and the bridge was installed in 1907.  The granite plaque on the railing on the north end of the bridge has the herald of the Manteufel dynasty, though it is hard to see.

 

 

N/A

The Naukšēni People’s Museum, where we tell intelligent people about those who were born at the NAUKŠĒNI DISCO, arrived here and stayed here.  We’ll look at how they talk, sing, think and love.

N/A

Muižas dzīvojamā ēka līdz mūsdienām nav saglabājusies. Šodien Dvietes muižas parkā ir apskatāmas muižas pārvaldnieka māja un trīs mūra saimniecības ēkas. 19. gs. veidots ainavu parks ar laukakmeņu mūrējuma tiltu. Parkā atrodas Dvietes muižas ēkas.

N/A

Находится ~ в 1 км на восток от центра Априки. Дворец господской усадьбы (стиль барокко) строился с 1742 по 1745 гг., а башня неоготического стиля как пристройка возводилась в конце XIX века. На фронтоне главного фасада дворца выполнен рельеф из песчаника с гербом родов баронов Остен – Сакенов и Корфов, который является самым роскошным элементом среди подобного рода имений Латвии. В здании сохранились и первоначальные элементы интерьера (осматриваются в сопровождении гида) – дверные створки, расписанная голландская печь, оконные дубовые ставни, коробки, чеканные металлические детали и паркет. В комплекс господской усадьбы входит дом управляющего, дом прислуги, хозяйственные постройки и парк. С 1920 года во дворце господской усадьбы действует школа и устроен музей края, который непременно следует посетить! Сейчас в музее выставлена коллекция этикеток производимого в Латвии хлеба. В 1901 году господскую усадьбу приобрел Карл Густав Маннергейм (1867 - 1951), который был президентом государства Финляндии и легендарным автором системы фортификации линий Маннергейма - Зимняя война (1939 - 1940).

N/A

Muiža sāka veidoties 16. gs. beigās (īpašnieki - Tīzenhauzeni, vēlāk Bēri), bet no 1753. g. tā kļūst par Mēdemu dzimtas īpašumu. Tagad redzamo muižas pili (mūsdienās tikai atliekas) cēla 1806. - 1810. g. klasicisma stilā (Johana Georga Ādama Berlica projekts) pēc itāļu izcelsmes Pēterburgas galma arhitekta Džakomo Kvarengi meta. Muižas īpašnieks tajā laikā bija Johana Frīdriha Mēdema dēls - Kristofs Johans Frīdrihs (saukts par Žanno). Elejas pilī bija savākti daudzi nozīmīgi Eiropas mākslinieku darbi, kā arī iekārtots izcils interjers. 18 muižas kompleksa ēkas nodedzināja Pirmā pasaules kara laikā (1915. g.) un līdz mūsdienām ir saglabājušies tikai nelieli pils pirmā stāva drupu fragmenti ar kaltiem portika kolonu kapiteļiem, pārvaldnieka māja (apskatāma no ārpuses), atsevišķas saimniecības ēkas un parks. No pils drupām pa aleju var aiziet līdz Tējas namiņam (bēdīgā stāvoklī). 0,5 km ziemeļos no pils drupām atrodas 1912. g. izveidotā Mēdemu dzimtas kapsēta. Elejas pils mūra žoga arkādē iemūrēts dobumakmens.

N/A

Atrodas Vecpiebalgas dienvidaustrumdaļā aiz baznīcas. 1340. - 1365. g. Rīgas arhibīskaps šeit uzcēla pili - cietoksni, ko apjoza aizsarggrāvji (atliekas redzamas arī mūsdienās). Pils ziemeļu pusē atradās priekštilta nocietinājumi, bet austrumdaļā - pils galvenā ieeja un tornis. Pili postīja 1577. g., bet pilnībā sagrāva 18. gs.

N/A

The Bebrene Estate features an ensemble of Baroque buildings from the late 19th and early 20th century. The dominant building is the mansion of Count Plater-Sieberg, which was built in 1896 after a design by the architect L.J.L. Marconi. It is home to the Bebrene High School today. Surviving to the present day are the ornate gate and the unusual stone fence of the estate. The regular-design park which surrounds the mansion features a wealth of foreign trees.

N/A

The Krimulda Estate was first recorded in documents in the 15th century.  The Krimulda Castle that can be seen now is on the right bank of the ancient Gauja River valley opposite the aerial tram.  There are outstanding views of the ancient river valley from the castle and the opposite shore.  The Krimulda Castle is a Neo-Classical structure which was built by a local nobleman in the 19th century.  In the 1920s, the castle was expropriated and turned over to the Latvian Red Cross, which installed a children's sanatorium there.  Today the Krimulda rehabilitation hospital is in the building, and among other structures, the ones that have survived include the stables, threshing barn, servants' quarters, governor's quarters, and the so-called Swiss house.  Educational tours are available, and overnight stays are possible at the estate.

N/A

The Castle was built beside the Põltsamaa River in the 13th C and became the residence of Duke Magnus, King of Livonia in the 16th C. In the castle yard you find the tourist information centre, local history museum, wine cellar, Estonian Press Museum, art gallery, ceramic and handicraft workshop.
Põltsamaa has a fabulous Rose Garden, where tours can be booked to learn more about roses, legends and history of rose growing.

N/A

The Castle was restored recently and now exhibits life and history of a noble family on three floors. Tour guides have numerous stories and legends to tell, visitors can make their personal castle souvenirs.
Kivi Kõrts (www.kivikorts.ee) near the castle is a pub with simple meals from locally sourced produce, characteristic to the Estonian cuisine and the Peipsi area.

N/A

Atrodas Lielvārdes parkā pie Rumbiņas ietekas Daugavā. Līdzīgi kā citur, arī šeit 13. gs. pirmajā pusē bīskapa pili cēla nodedzinātās lībiešu koka pils vietā. Mūra pili nopostīja Livonijas kara laikā - 1577. g. Tikai 1987. g. notika drupu konservācija. Lielvārdes parka veidošanu uzsāka 19. gs. beigās Lielvārdes muižas barona Artura fon Vulfa vadībā. Sagaidot eposa „Lāčplēsis” simtgadi tajā izvietoja sešpadsmit no ozolkoka veidotas skulptūras (t.s. Skulptūru dārzs) (autori V. Ansavs, P. Mellis, Ē. Delpers, A. Dauvarte). Aiz pilsdrupām Daugavas krastā ir stāva krauja ar dolomīta iežuatsegumu. Līdz HES ūdenskrātuvei var nokļūt pa kāpnēm. Lielvārdes muižas pils līdz mūsdienām nav saglabājusies.

N/A

Meklējama Skaistkalnes dienviddaļā, Mēmeles labajā krastā, Skolas ielā 5. Vietvārds Šēnberga tulkojums no vācu valodas nozīmē „Skaistais kalns”. No sarkanajiem ķieģeļiem celtā divstāvu muižas pils (historisma stils) tapusi ap 1894. g. (arhitekts Pauls Makss Berči). Ēkā ir saglabājušies dekoratīvās apdares elementi un iespaidīgs kamīns (vienīgais tāds Latvijā), uz kura atainota dzimtbūšanas atcelšanu Latvijā. Kamīnzālē atrodas pirms četriem gadiem atjaunotais griestu plafons. Muižas pilī atrodas Skaistkalnes vidusskola. Muižu ietver parks, kurā atrodas citas ar muižu saistītās ēkas.

N/A

The estate of 12 buildings and a park has survived almost completely to this very day.  The main building of the estate was erected on a largish oval island in the 1840s, and it has a moat all around it.  This was meant to resemble fortified Medieval castles.  The mansion is currently home to the local parish government, library and post office.  Visitors can take a tour of the estate and its surroundings.  There are stories about the estate to say that the baron had a beautiful daughter who, like the Rose of Turaida, refused to obey her father's instructions.  Go to Veselava, and you'll hear the whole story!