No Name Description
N/A
Muižas ansamblis veidots 19.gadsimtā, tās arhitektūrā atspoguļojās vairāku eklektisma formāli stilistisku virzienu uzslāņojumi, taču dominējošais bija baroka stils. Tā bija grāfa Kazimira Plātera-Zīberga (1808-1876), vēlāk grāfa Fēliksa Konstantina Plātera-Zīberga (1847-1928) rezidence. Pils un daļa saimniecības ēku tika iznīcinātas pirmā pasaules kara laikā, krievu armijas lielkalibra artilērijas apšaudes gaitā. Pārpalikušās drupas laika gaitā tika nojauktas. Līdz mūsdienām saglabājušies vārtu stabi, kas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Muižā bijusi arī grāfa Zīberga 1697. gadā celta mūra kapela ar altāri un skaistām gleznām. Dievkalpojumus esot noturējis Ilūkstes prāvests. Bijušie īpašnieki: 18. gadsimtā barons A. Plāters-Zībergs, Kazimirs Plāters-Zībergs (1808-1876).
N/A

Līdzmūsdienām ir saglabājusies vecā - 18. gs. vidū klasicisma stilā celtā vecā kungu māja (šobrīd netiek izmantota, skaisti sīkrūšu logi!) un tai iepretim - pēc 1905. g. ugunsgrēka atjaunotā (1912. – 1913. g., neoklasicisma stils) jaunā pils, kurā atrodas Īvandes pagasta pārvalde, bibliotēka un jauniešu tūristu mītne. Ēkā saglabājušies atsevišķi interjera elementi – parketa grīdas, koka kāpnes u.c. Muižas parkā joprojām zaļo Baltijā lielākā Eiropas baltegle. Tās augstums pārsniedz 32 m, apkārtmērs - 4 m. Parkā izveidota atpūtas vieta.

N/A

Braucot cauri Kaives ciemam, var pievērst uzmanību Kaives muižas „atliekām”. Vietas vēsture ir sena, jo jau 1440. gadā Livonijas ordeņa mestrs piešķīra šeit īpašumu Johanam Kaivenam. Kungu māja gāja bojā 1905. gadā, bet pārvaldnieka ēku nopostīja 2. pasaules kara laikā. 1956. g. nodega kalte, bet pirms trijām desmitgadēm - muižas krogs. Līdz mūsdienām palikusi tikai 1861. gadā celtā magazīna (sarkana ķieģeļu ēka) pakalnā un tai blakus esošais parks, kurā izveidots neliels skulptūru dārzs, estrāde un atpūtas vieta.

N/A

The Cesvaine Castle is one of Latvia’s most beautiful castles. Built in the style of Eclecticism, it is said to have been presented by its owner, Adolf von Wulff, to his wife. The castle was built between 1893 and 1896. On the banks of the Sūla River alongside the castle is the Cesvaine Park, including the afforested Cesvaine castle hill.

The castle is closed until November 2018. Excursions are only outside!

N/A

The castle was built during the first half of the 19th century in Tudor Neo-Gothic forms.  The first owner of the castle was Baron Johann Gottlieb von Wolff.  During the 1870s and 1880s it was rebuilt in the style of French Neo-Renaissance.  The castle was burned down during the 1905 Revolution, but it was restored with certain elements of Art Nouveau forms.  Tours are available of the interior of the building.

N/A

1339. g. Livonijas ordeņa mestrs (no 1328. – 1340.) Eberhards fon Monheims pašu zemgaļu 1286. g. nodedzinātās pils vietā uzceļ jaunu - mūra pili. To sešus gadus vēlāk nodedzināja lietuviešu karaspēks. Pili gan atjaunoja Kurzemes hercoga Ketlera valdīšanas laikā, taču Ziemeļu kara laikā - 1701. g. to atkal noposta zviedru karapulki. Līdz mūsdienām ir saglabājusies tikai no laukakmeņiem celtās pils sienas atliekas.

N/A

Krogus un Brengūža ezeru un Drustu parka ieskāvumā samērā plašā teritorijā „izmētātas” Drustu muižas ēkas. Muižas kungu māja celta 1787. g. Līdz mūsdienām dažādā stāvoklī ir saglabājusies pārvaldnieka māja (19. gs.), klēts (ar kolonnām), krejotava, brūzis, smēde, magazīna, sķūņi u.c. ēkas. Muižas Kavalieru namā ierīkots viesu nams. Interesanti, kāda izskatītos Latvijas lauku ainava, ja tajā šodien nebūtu saglabājušās muižu kompleksi, kas tiek izmantoti vēl joprojām?

N/A

Dabiskā zemesragā starp Lielo un Mazo Ludzas ezeru 14. gs. beigās slejās seno latgaļu koka pils, kuras vietā Livonijas ordenis uzcēla Latgales varenāko mūra pili. Tā bija iespaidīga trīsstāvu celtne kvadrāta formā ar sešiem torņiem, trīs vārtiem un divām priekšpilīm. Pēc krievu iebrukuma Latgalē 1481. g., Ludzas pili atjaunoja 1525. g. 1654. g. to atkal izposta Krievijas cara Alekseja Mihailoviča karaspēks. Jau 18. gs. no pils bija palikušas tikai drupas, kas arī mūsdienās ir ļoti iespaidīgas un ainaviskas (ar skatu uz Lielo Ludzas ezeru un baznīcu torņiem).

N/A

Atrodas Taurenē, Gaujas labajā krastā. Muižas apbūve, kurā ietilpst pils (19. gs. 80. gadi, arhitekts – R. G. Šmēlings, historisma un neoklasicisma stils), senie alus pagrabi, klēts, vecā pils un parks, veidojies 19. - 20. gs. Šobrīd muižas pilī atrodas Taurenes pagasta pārvalde un kultūras nams. Muižas kompleksā ietilpst ēka, kurā atrodas Vecpiebalgas novada tūrisma informācijas punkts un Taurenes novadpētniecības ekspozīcija (senajā ledus pagrabā). Parkā (ziemeļos no pils) uzmeklējams piemiņas akmens, kas veltīts komunistiskā terora upuriem. Pie Nēķena muižas sākās 0,4 km garā Cieres dabas taka, kas iepazīstina ar Gaujas krastu mitrājiem.

N/A
Rikavas Manor is the local architectural monument that belonged to Janovski family. Michael Riks bought the building in the second half of the 18th century. The construction works of the manor house lasted from 1870 till 1875. The redbrick building is an example of Neo Gothic style. Since 1926 there was established a school. You should see the beautiful interior and wooden stairs as well as school’s workshop
N/A

Atrodas Lielvārdes parkā pie Rumbiņas ietekas Daugavā. Līdzīgi kā citur, arī šeit 13. gs. pirmajā pusē bīskapa pili cēla nodedzinātās lībiešu koka pils vietā. Mūra pili nopostīja Livonijas kara laikā - 1577. g. Tikai 1987. g. notika drupu konservācija. Lielvārdes parka veidošanu uzsāka 19. gs. beigās Lielvārdes muižas barona Artura fon Vulfa vadībā. Sagaidot eposa „Lāčplēsis” simtgadi tajā izvietoja sešpadsmit no ozolkoka veidotas skulptūras (t.s. Skulptūru dārzs) (autori V. Ansavs, P. Mellis, Ē. Delpers, A. Dauvarte). Aiz pilsdrupām Daugavas krastā ir stāva krauja ar dolomīta iežuatsegumu. Līdz HES ūdenskrātuvei var nokļūt pa kāpnēm. Lielvārdes muižas pils līdz mūsdienām nav saglabājusies.

N/A

The Lielstraupe Castle is the only building in Latvia which contains a Medieval castle and a church.  Work on the castle began in 1263.  The building suffered great damage during the 17th and 18th centuries, as well as during the riots of 1905.  The complex was restored in 1909 by the architect Wilhelm Bockslaff.  There are several artistic monuments in the church – the organ loft from the 17th century and the pulpit paintings of the 18th century.  In 1944, two stained glass windows produced by the artist Sigismunds Vidbergs were installed at the church – Golgotha and Birth of Christ.  The tower contains a clock produced by a local clockmaker, and there is a sun dial on the wall of the church.  Visitors to the park of the castle will see the wooden bell tower which dates back to 1744.  A memorial plaque to men who fell during World War I and Latvia's liberation battles was installed in the church in 1938.  A drugs treatment hospital was installed in the castle in 1963.  The church is open during worship services, and the rest of the complex can only be viewed from the outside.

N/A

The Rudbārži Estate was built at the request of Baroness Thea von Firks from the aristocratic dynasty.  After a reconstruction in 1883, the building became an ornate example of Mannerism and Renaissance architecture, with decorative finishing and a larger size.  On December 15, 1905, the building was torched by revolutionaries.  The restoration began three years later under the leadership of architect L. Reinier.  The castle has a holiday hall with two marble fireplaces, the parquet in some of the rooms dates back to the early 20th century, and the outdoor doors have metal engravings.  The castle was reconstructed in 1938.  It housed a German field hospital during World War II, while after the war it housed a school for forestry workers.  In 1962, the Rudbārži school moved into the building, which is now named after Oskars Kalpaks.  A commemorative plaque outside the building is devoted to the Kalpaks battalion.  During Latvia’s liberation battles, on January 22, 1919, the Bolsheviks occupied Skrunda, and seven days later, Kalpaks’ battalion attacked from the direction of the Rudbārži Estate.  After a three-hour battle, the victory was won, with the battalion taking over a strategic line near the banks of the Venta River.   This was the first victory for Kalpaks’ men after many retreats, and that inspired the rest of the liberation battles.

N/A

On the left bank of the ancient Gauja River valley, between the Paparžu ravine and the ravine along which the Sigulda-Turaida road passes through the valley there are the ruins of a castle built by the Order of the Brethren of the Sword.  Construction on the castle began in 1207, and three decades later, in 1236, the castle was rebuilt for the needs of the Livonian Order.  The Sigulda Castle suffered much damage during wars in the late 16th and early 17th century.  During the Great Northern War, it was burned down and never restored.  What is there today is the south-western segment of the castle's convent building, as well as the tower of the main gate.  Beyond that is the internal forecastle, where there is an open-air stage for the annual Sigulda Opera Music Festival and other public events.  There are also impressive views of the ancient Gauja River valley, Krimulda and Turaida.  Reconstruction of the ruins is currently ongoing, and after the work is completed a second tower on the left side of the stage will be available to visitors.  The plan is to install crossings around the walls of the convent building.  Presently the ruins are available on a 24/7 basis and free of charge, but after the restorations are completed in 2012, admission will be charged.

N/A

The mansion of Uue-Varbla Manor houses the local history museum which presents local life from the early 20th C and history of Varbla municipality. There is a handicraft workshop in the museum, while old tools and machinery are exhibited in the granary. The mansion in early Classicist style from 1797 is an attraction in itself. Traditional handicraft fairs are held in the grounds in July every summer.

N/A

Muiža vēsturiskajos dokumentos pirmoreiz ir pieminēta 16. gs. Tagad redzamā vienstāva kungu māja ir vairākreiz pārbūvēta laikā no 17. – 19. gs. 1997. g. ēku vēlreiz atjaunoja un tagad tajā atrodas viesu nams un Vilsandi nacionālā parka apmeklētāju centrs, kur var iegūt ne tikai vērtīgu informāciju, bet arī apskatīt Vilsandi apkārtnē atrastās fosilijas. No Lonas muižas var uzsākt pārgājienu uz Vilsandi salu. Vienā no muižas ēkām ir izveidota Vilsandi nacionālajam parkam veltīta ekspozīcija.

N/A

This beautiful castle (1797-1802) is seen as the most brilliant example of Classicism in Latvian architecture.  It, like the Eleja Castle, was designed by the architect of the royal court in Russia, Giacomo Antonio Domenico Quarenghi and the architect Johann Georg Adam Berlitz.  The ornate interior was unique for Kurzeme at the time when the castle was built.  Empress Catherine II gifted the castle to Charlotte von Lieven (1742-1828) after Charlotte served as governess for the empress’ grandchildren.  An agricultural school operated in the building from 1921 until 1941, and it was very much damaged and pillaged during World War II.  Restoration began later, when the Mežotne experimental selection station was housed in it.  The lovely building houses a hotel and can be toured.  Around the castle, which is on the banks of the Lielupe River, there is one of the most beautiful English-type gardens in Latvia – perfect for a stroll.

N/A

Gebaut am Ende des 18. Jh. im Stil des Frühklassizismus als der Besitz der Grafen von Mellin. Saaldekorationen vom künstlerischen Wert von K. V. Kalopka (1792) und Öfen (Ende des 19. Jh.). Ein Park.

N/A

С XV века в Приекуле правил род баронов Корфов. Один из них – Иоганн Альберт Корф (1697 - 1766.) был президентом Петербургской Академии наук (1734 - 1740 гг.), дипломатом и литератором, который занимался исследованием истории Курземе. Приекульский замок находится на западе от улицы Айзпуте, на берегу реки Вирга. Первоначально дворец господской усадьбы построили в XVIII веке, а в конце XIX века велись большие работы по перестройке здания (проект Пауля Макса Берчи). В здании находится Приекульская средняя школа. Примерно в 100 м к востоку от господской усадьбы возвышается смотровая башня усадьбы (построена в конце XIX века), над которой развевается государственный флаг Латвии.

N/A

The Castle of the Livonian Order in Ventspils was first listed in documents in the late 13th century, and despite damaging wars, it has maintained its essence as a castle to this very day and only with minimal changes. The castle is also known as the oldest Medieval fortress in Latvia. Today it is home to a modern museum.