No 20920
Food producer
Food producer Latvia, Zemgale, Ozolnieku novads

Caunites

Special offers

Past special offers
Date Special offer
22.08.2020
Atvērtās dienas laukos 2020 - Jaunumu diena Caunītēs
06.05.2019
"Atvērtās dienas laukos 2019" - Ūsiņi "Caunītēs"
05.05.2018
Akcija "Atvērtās dienas laukos" - pavasaris 2018 - Atvērtās dienas "Caunītēs"
27.-28.05.2017
Akcija "Atvērtās dienas laukos" - pavasaris 2017 - Ūdenskliņģeri un gramofons.