No 20970
Food products growers Grain growers
Food products growers Latvia, Kurzeme, Kandavas novads

The Osenieki biological farm