Watchtowers

Well-equipped observation and bird-watching towers, towers of various buildings - lighthouses, churches and palaces - available to visitors.

Overview Details
N/A
Latvia

A viewing tower on the Blue Hills

The tower is at the edge of the Dundaga-Mazirbe road, at the Šlītere Blue Hills. It offers a lovely view of lowland seashore forests, the local road, and a bit of the ancient shore of the Baltic ice sea.
Active season months1-12
N/A
Latvia

PUTNU VEROSANAS TORNIS DVIETES PALIENES NR. 3

Meklējams pie Gulbjiem – Dvietes senlejas informācijas centra. No torņa labi pārskatāma ūdeņiem bagātos pavasaros pārplūstošā Dvietes paliene, dzīvei savvaļā pielāgoto mājlopu aploki un izlīkumotā Dvietes upīte.

Nature park Distance from countries capital city200
N/A
Latvia

KANIERA PILSKALNA TORNIS

Uzcelts Kaņiera pilskalnā un ir Kaņiera pilskalna takas sastāvdaļa. No torņa paveras izcila Kaņiera ezera dienvidrietumu daļas ainava ar niedru saliņām un nelieliem atklāta ūdens laukumiem. Laba putnu vērošanas vieta.

Distance from countries capital city45 Active season months1-12
N/A
Latvia

ZEBRUS EZERA SKATU TORNIS

Atrodas Zebrus ezera austrumu krastā pie Latvijas Valsts mežu laivu bāzes. No torņa labi pārskatāms Zebrus ezers, ziemeļu virzienā – Ezerlūķu pilskalns. Laivu bāzē – atpūtas vietas.

Nature reserve Distance from countries capital city88
N/A
Latvia

RIEKSTUSALAS PUSSALAS TORNIS

Atrodas Riekstusalas pussalas galā. No tā labi pārskatāma aizaugušā Kaņiera ezera ziemeļu un austrumu daļa. Izcila putnu vērošanas vieta. Pie torņa atrodas viena no retajām Latvijas kadiķu audzēm. Turpat meklējams Kaņiera ezera niedru laipas (uz pontoniem) sākums.

Distance from countries capital city45
N/A
Latvia

Mezsetas

he wetland meadows that are around the Pededze River are the site of this 200 ha farm with some 350 red deer, other deer and wild boar. There are towers from which you can watch the graceful animals, and there are ponds for commercial fishing. Please contact the owner well in advance for a tour.

Nature reserve Active season months1-12
N/A
Latvia

A viewing tower on Udri Hill

This recently built 26-metre wooden tower is on Ūdri Hill (58 metres above sea level). It is on the north-eastern shore of Lake Usma, less than one kilometre from the lake. The tower offers an excellent view of Lake Usma, its islands, and the vast forests which surround it.
Distance from countries capital city130 Active season months1-12
N/A
Latvia

PUTNU VEROSANAS TORNIS DVIETES PALIENES NR. 2

Atrodas Skuķu ezera ziemeļaustrumu krastā. No torņa labi saskatāms aizaugušais Skuķu ezers ar nelielām ūdens lāmām un ūdeņiem bagātos pavasaros pārplūstošā Dvietes paliene. Laba putnu vērošanas vieta.

Nature park Distance from countries capital city200
N/A
Latvia

LIEPAJAS EZERA PUTNU VEROSANAS TORNIS

Atrodas Liepājā, E. Tisē un Lauku ielas krustojuma galā. Pa Ezera laipu (Liepājas ezera palieņu pļavas) var nokļūt līdz putnu vērošanas tornim, no kura labi pārlūkojama ezera ziemeļdaļa. Laba putnu vērošanas vieta. Ietilpst Liepājas ezera dabas lieguma teritorijā.

Nature reserve Distance from countries capital city225
N/A
Latvia

NUMERENES VALNA SKATU TORNIS

Atrodas Numerenes dabas parka teritorijā. 20 m augstais tornis uzbūvēts uz t.s. Numerenes vaļņa, no kura paveras plaša ainava un aizaugošām lauksaimniecības zemēm un nelielu mitrāju ar Kugreņa ezeru austrumu virzienā. Torņa apkaimē izveidota izziņas taka.

Nature park Distance from countries capital city260
N/A
Latvia

A viewing tower at Vasargeliski

The old wooden tower at this site was torn down and replaced with the one that is there now. The restored tower offers one of the loveliest views in Eastern Latvia – one of the eight curves of the Daugava. This is the Rozališki curve. Here you will get a whole new sense of the Daugava River and its mighty valley in a place where the waters of a hydroelectric plant bubble away in our present day and age. It is claimed that the scene that is seen on the 10 lats note is based on the view which can be seen to the West from the tower.

Nature park Distance from countries capital city242 Active season months1-12
N/A
Latvia

The Uzava lighthouse

Construction on the lighthouse was initially completed in 1879. The structure suffered damage during both world wars and was restored several times. The structure is 19 metres high and stands 46.5 metres above the wavy sea. Here you will find one of the loveliest views of the shores of the Baltic Sea.
Nature reserve Distance from countries capital city214 Active season months1-12
N/A
Latvia

LAZDUKALNA SKATU TORNIS

2015. gadā uzceltais skatu tornis atrodas dabas parkā „Daugavas loki”, Daugavas ielejas kreisajā krastā – Daugavpils novada Vescalienas pagastā. No torņa aplūkojama izcilā Daugavas loku ainava.

Nature park Distance from countries capital city240
N/A
Latvia

A viewing tower at Priedaine

The viewing tower was built quite recently. At its foot is a location for relaxation. It offers a good view of one of the curves of the Daugava River – the Adamova curve. A bit beyond is the Curves of Daugava Nature Park. Along the tower is the “Saulkrasti Trail” bicycle route.
Distance from countries capital city261 Active season months1-12
N/A
Latvia

ZIEMELBLAZMAS SKATU TORNIS

Latvijai neparastā izskata tornis tika uzcelts līdz ar Ziemeļblāzmas kultūras pils un parka atjaunošanas procesu. No torņa paveras plašs apkārtskats uz jau minēto parku, pili, Daugavu, Pārdaugavu un Daugavas vārtiem (Daugavas ieteka jūrā). Darbojas lifts. Tornis atvērts sezonas laikā.

Distance from countries capital city14
N/A
Latvia

SIKSALAS SKATU TORNIS

No 28 m augstā torņa, kas atrodas uz apdzīvotas „salas” – Siksalas Teiču purva vidū, paveras ļoti plaša augstā purva ainava ar Siksalas ezeru, citām minerālzemes salām un Siksalas mazciemu. Tā kā tornis atrodas Teiču dabas rezervātā, to var apmeklēt tikai Dabas aizsardzības pārvaldes inspektora pavadībā, iepriekš piesakot vizīti T: + 371 28333415.

Strict nature reserve Distance from countries capital city171
N/A
Latvia

LIELA LIEPU KALNA SKATU TORNIS

Lielais Liepu kalns ir Latgales augstienes Rāznavas pauguraines augstākā un Latvijā trešā augstākā virsotne (289,3 m v.j.l.). Lielpaugura relatīvais augstums ir 86 m! Skatu torņa platforma ir šobrīd augstākais Latvijas punkts (323 m.v.j.l.), kas sasniedzams ar paša kājām! Liepu kalna apkārtne ir labiekārtota.

National park Distance from countries capital city284
N/A
Latvia

AKMENSRAGA BAKA

Akmensraga tāpat kā Kolkasraga apkaime jau kopš seniem laikiem ir bijusi zināma kā kuģotājiem bīstama vieta, jo te atrodas viena no lielākajām Latvijas piekrastes kuģu kapsētām. Bīstamības fakts slēpjas apstāklī, ka Akmensraga apkārtnē mainās krasta virziens un jūrā iestiepjas akmeņaini sēkļi. Pirmo signāluguni Akmensragā iededza 1879. g., bet 10 gadus vēlāk uzcēla 28 m augstu koka bāku. 1911. g. uzcēla mūra bāku, kuru sagrāva 1. pasaules kara laikā – 1916. g. Mūsdienās redzamā (augstums 37,5 m, uzbūvēta 1921. g.). Padomju laikā visas bākas bija militāri – stratēģiski objekti un šeit strādāja hidrogrāfiskais dienests un jūras novērošanas punkts. Bākas apkārtnē - mežā vēl joprojām redzamas bijušās padomju armijas ēku drupas. Apskatāma no iekšpuses.

Protected sea territory Distance from countries capital city230 Active season months1-12
N/A
Latvia

TEMPLA KALNA PARKA SKATU TORNIS

Atrodas austrumos no Alūksnes Tempļa kalna un dienvidos no Lieliem kapiem – Tempļa kalna parkā. Skatu torņa platforma atrodas apmēram 30 m augstumā virs Alūksnes ezera ūdeņiem. Labi redzama Marijas sala, Alūksnes parks, Alūksnes ezera piekraste līdz Kolberģim un Lāzberģim. Izcili ainavisks skats!

Distance from countries capital city201
N/A
Latvia

A viewing tower at Ostrova

This viewing tower is on a narrow peninsula among Lake Lukna, Lake Višķi, and Lake Boltars. From it, you can see all three lakes, the hillocks of the area, as well as Ambeļi and Višķi. Come here when the bird-cherry trees are in bloom!
Distance from countries capital city229 Active season months1-12
N/A
Latvia

A viewing tower on Kamparkalns Hill

The wooden tower was built and stands 28 metres high. It is at the top of the highest hillock of the Northern Courlandian Highlands – Kamparkalns Hill (175 metres above sea level). The tower offers one of the loveliest views in the region of the hillocks of Talsi. On a clear day, you can see all the way to the Bay of Rīga and Talsi.

Nature park Distance from countries capital city115 Active season months1-12
N/A
Latvia

A bird-watching tower in the Randu meadows

After a big storm in 2005, the nature trail of the Randu meadows was restored. It is about 4 km long, and there is a bird-watching tower which offers a fine view of unique shoreline meadows with small lagoons and areas of reeds. It is a fine place to watch migrating birds. This is part of the Northern Vidzeme Biosphere Reserve (ZBR).
Nature reserve Active season months1-12
Nature trailNature watching
N/A
Latvia

JELGAVAS Sv. TRISVIENIBAS BAZNICAS TORNIS

Atrodas pie tilta (Akadēmijas iela 1) pār Lielupi. 1574. g. pēc Kurzemes – Zemgales hercoga Gotharda Ketlera pavēles uzsāk jaunas baznīcas celtniecību. Dievnama tornis tapa laikā no 1686. g. – 1688. g., bet 1862. g. to paaugstināja līdz 80,5 m. Baznīca nodega padomju aviācijas uzlidojuma laikā 1944. g. 27. jūlijā. 1954. g. Padomju armijas sapieri uzspridzināja ēkas atliekas. 2009. g. sākās baznīcas torņa rekonstrukcija un šobrīd tajā izveidots izcils interaktīvais muzejs (īpaši draudzīgs bērniem) un stiklota skatu platforma.

Distance from countries capital city54
N/A
Latvia

PUTNU VEROSANAS TORNIS LUBANA DIENVIDU KRASTA

Atrodas Lubāna dienvidu krastā pie dambja un Īdeņas kanāla, no kura var aplūkot „tipiskas” mitrāju ainavas – niedrājus, aplūstošus krūmājus, mitras pļavas, aizaugušo ezeru.

Distance from countries capital city207
N/A
Latvia

A viewing tower in Tervete

The tower is on the banks of the little Tērvete River, with a view of the river valley and surrounding forests. Good views of the Tērvete River valley are also available from the nearby Zviedru Hill and the Tērvete castle hill. Note: The viewing tower at the Tērvete Ancient History Museum is not open to visitors!
Nature park Active season months1-12
FishingHorseback ridingNature trail Nearest shop
N/A
Latvia

A viewing tower at the Blue Hills of Ogre

The viewing tower is on the western part of the Blue Hills of Ogre, not far from the Dubkalni quarry.  Paths lead to the tower, as does a wooden staircase.  The viewing platform offers a very broad view of the Ķegums hydroelectric power plant reservoir and the towers of Rīga.  The platform is part of the nature park of the Blue Hills of Ogre.

 

 

Nature park Distance from countries capital city35
N/A
Latvia

Bird-watching towers on the shore of Lake Engure

The tower on the eastern shore of Lake Engure (next to the meadow for wild cattle, accessible from the side of Bērzciems) offers a view of the reeds, small islands, Great Island, cows and horses of the north-eastern part of the lake. The tower on the northern shore of the lake (accessible from the side of Mērsrags) offers a look at the boating facility and the very overgrown northern part of the lake. The tower at the north-western shore of the lake (accessible from the side of Ķūļciems) shows the Apaļrova island (a footpath), stands of juniper, the boating facility, and the mosaic-like landscape of the lake itself.
Nature park Active season months1-12
N/A
Latvia

A viewing tower at Lozmetejkalns Hill

Ložmetējkalns Hill is one of the highest locations at the Long Dune. There is a monument to heroic Latvian riflemen who suffered great losses here during the Christmas battles of late 1916. There is a great view of forests all the way to Jūrmala, as well as of the Maztīrelis swamp, where the embankment of the former narrow-gauge railroad is very evident. This is part of a memorial park to commemorate the Christmas battles. You can visit the Mangaļi museum, the restored “German Rampart,” monuments and other objects.
Active season months1-12
N/A
Latvia

ZIRGU SALAS PUTNU VEROSANAS TORNIS

Meklējams Zirgu salas dienviddaļā – uz t.s. Golodova dambja. Tornis pieejams kājāmgājējiem un velobraucējiem. Automašīna jāatstāj pie Ezermalas ielas. No torņa redzams plašs skats uz daļēji aizaugušo Liepājas ezera ziemeļdaļu. Laba putnu vērošanas vieta. Ietilpst Liepājas ezera dabas lieguma teritorijā.

Nature reserve Distance from countries capital city223
N/A
Latvia

A viewing tower at the Cena bog

This is part of a hiking trail along the Cena bog. It is on the western side of the bog, at the centre of the 5-kilometre circular trail. You can see the vast swamp, as well as a military road that was installed during World War I and is marked by an “alley” of large pine trees. Alongside the tower is a fragment of the road that was installed more recently.
Nature reserve Active season months1-12
Nature trail
N/A
Latvia

KRISTAKRUGA SKATU TORNIS

Atrodas pie Jēkabpils – Rēzeknes autoceļa (A 12), - autostāvlaukuma malā. No torņa redzama samērā plaša Teiču purva daļa ar atsevišķām salām (kokiem apauguši paaugstinājumi) augstā purva ainavā. Teiču purvam ir dabas rezervāta statuss, tādēļ apmeklējams ir tikai tornis.

Strict nature reserve Distance from countries capital city185
N/A
Latvia

CENAS TIRELA TORNIS

 Atrodas Cenas tīreļa dabas takas sākumā. No tā labi pārskatāma kūdrā izstrādātā Cenas tīreļa neliela daļa.

Nature reserve Distance from countries capital city31
N/A
Latvia

A bird-watching tower in the Seda

The tower is at the western end of the Seda swamp, accessed from the side of Jērcēni. Transport is limited here. The tower is in the area of the swamp where peat moss is extracted. It offers a broad view of the ponds of Seda and a boat rental facility that is nearby. It is an appropriate location for bird-watching during the season of migration. There is another bird-watching platform near the town of Seda. This is part of the ZBR.

Nature reserve Distance from countries capital city130 Active season months1-12
N/A
Latvia

The Priekule Lutheran Church

The Priekule Lutheran Church was built around 1680 and rebuilt a century later, in 1892. In 2005, the church tower was improved, and visitors to the church can now use it as a viewing platform. They can see the place where Icarus of Priekule supposedly made his first “flight.”

Distance from countries capital city191 Active season months1-12 Pre-order required
N/A
Latvia

DZINTARU MEZAPARKA TORNIS

33,5 m augstais tornis tikai nedaudz paceļas virs priežu galotnēm. Tas meklējams Dzintaru mežaparkā, kas ir ģimenēm ar bērniem draudzīga vieta. No torņa redzami Jūrmalas meži, augstākās ēkas (sanatorijas, viesnīcas) un Rīgas jūras līča ūdeņi.

Distance from countries capital city22
N/A
Latvia

A viewing tower at Lake Sloka

Viewing tower on pontoons, and there is a footpath to get to it. The tower offers a view of nearly all of Lake Sloka, all the way to Kauguri. Particularly visible is the northern part of the lake. There is also a sulphur spring. The site is good for bird-watching throughout the year, including the winter, because parts of the lake do not freeze over.

Active season months1-12
N/A
Latvia

CIRGALU SKATU TORNIS

Atrodas 6,5 km ziemeļos no Cirgaļiem, P 23 ceļa malā, Ziemeļgaujas aizsargājamo ainavu apvidū. Torni vērts apmeklēt pavasara laikā, kad no tā redzamas applūdušas Gaujas palienes.

Protected landscape area Distance from countries capital city168
N/A
Latvia

A viewing tower at Krustkalni

The viewing tower is in the southern part of the reserve, along the Ļaudona-Mārciena road and on the Madona-Trepe embankment. Here you can view a very wide territory all the way to the Vidzeme highlands, including Gaiziņkalns Hill if the weather is clear. At the foot of the tower you will see the lakes known as Small and Great Lake Plencis.

Active season months1-12
N/A
Latvia

A viewing tower at Lake Lielezers of Limbazi

This is on the north-western shore of Lake Lielezers of Limbaži, at the start of the Lielezers nature trail. The tower opens up a view of the lake and its lovely shores. It is worth walking the trail, which is several kilometres long, because it is an interesting one. This is part of the ZBR.

Active season months1-12
Nature trail
N/A
Latvia

A viewing platform in Daugavgriva

This is the only viewing platform in Latvia which is wheelchair-accessible. From the second level, you can see much of the restricted territory – areas of reeds, some wetlands, dunes and the estuary of the Daugava River. This is a good location for bird-watching.
Nature reserve Active season months1-12
N/A
Latvia

KORNETU DZERVES KALNA SKATU TORNIS

Labi redzams no Kornetu centra. Līdz tornim var nokļūt pa taku, kas ved pāri pļavai uz uzlokas pa stāvā Dzērves kalna nogāzi. No torņa paveras viens no skaistākajiem Vidzemes un Latvijas skatiem. Redzams Dēliņkalns, blakus esošie Dzērves un Ievas ezeri, Hānjas augstiene un Lielais Munameģis (acīgākiem vērotājiem).

Nature reserve Distance from countries capital city193
N/A
Latvia

The Slitere Lighthouse

is the second oldest navigation structure in Latvia and the only one that is five kilometres from the shore, at the upper edge of the ancient Lake Baltic Ice.  Since 2000 the lighthouse has not served its initial purpose, and now it is the home to the Nature Education Centre "Slītere" of the Slītere National Park.  The centre offers exhibitions about lighthouses in Latvia and the history of the Baltic Sea.  From the upper floor (102 m above sea level) one can see the coast of Saaremaa (approximately 33 km away).  Alongside the lighthouse is the 1.2 km Šlītere nature trail. 

Distance from countries capital city164 Active season months1-12
Nature trail
N/A
Latvia

A viewing tower at the Niedraji-Pilka swamp

The tower is locatede in the Niedrāji-Pilka swamp. Access it via the old Ainaži-Valmiera-Smiltene narrow gauge rail line, which dates back to 1912, and then take the wooden footpaths which are approximately one kilometre long. This is a high-type swamp with small lakes at the foot of the tower. It is in the ZBR.

Nature reserve Active season months1-12
Nature trail
N/A
Latvia

A viewing tower in the Oleri swamp

The tower is beyond the Oleri estate, in the small Oleri swamp, where at the end of a wooden footpath you can step upward a bit and learn about the landscape of a transitional swamp. This is part of the ZBR.
Nature reserve Active season months1-12
N/A
Latvia

MILESTIBAS SALINAS PUTNU VEROSANAS TORNIS

Atrodas uz nelielās Mīlestības saliņas, ko ieskauj Buļļupes un Daugavas ūdeņi. Saliņa sasniedzama tikai ar laivu. No torņa labi pārskatāma Daugava, Daugavas vārti (ieteka jūrā), Bolderājas, Mangaļsalas un Ziemeļblāzmas apkaime, kā arī apkaimes mitrāji (niedru audzes, ūdeņi).

N/A
Latvia

Kolkasraga priezu takas skatu tornis

Koka skatu tornis atrodas blakus Kolkasraga priežu takai. No tā redzama ar priedītēm aizaugusi „stiga” – t.s. Šautuve, kuru padomju laikā izmantoja šaušanas apmācībām. No torņa skatu platformas labi saskatāma Kolkas bāka, kas atrodas 5 km attālumā no Kolkasraga.

National park Distance from countries capital city155 Active season months1-12
N/A
Latvia

A viewing tower in Spakovskis Park

The tower is on one side of the range of hills known as Grantskalni (a continuation of the Blue hills of Ogre), and it offers a broad view of the Daugava River valley and the Pārogre residential district. The dendrology park that is nearby is worth a visit, because it is rich with different kinds of plants.
Active season months1-12
N/A
Latvia

A viewing area at the Teirumniki swamp

The area is in the centre of the Teirumnīki swamp, alongside a lake of the same name. There is a wooden footpath that crosses the swamp (800 metres). This is an excellent opportunity to study a high swamp, a swamp lake, and the surrounding environment.
Active season months1-12
N/A
Latvia

The Opekalns church tower

This is the highest church tower in Latvia, and from it you can see views of the Alūksne highlands. The view to the South is particularly impressive.
Protected landscape area Active season months1-12
N/A
Latvia

A bird-watching tower at Mersrags

The viewing tower is in a seaside meadow near Mērsrags. It is an unusual type of biotope in Latvia and is located to the North of the Mērsrags port. The tower offers a good view of reed-filled meadows, areas where wild cattle have grazed, and an amazing wealth of different kinds of plants.

Nature park Active season months1-12
N/A
Latvia

A viewing tower at Boriskalns Hill

This is one of the highest points among the hillocks of the Selonian area of Zemgale – Borīškalns Hill. From the tower, you will see Lake Sauka, as well as the forests and farmland which surround it. The “Kalna Ļūdāni” farm is nearby, and its owner uses his livestock to help to maintain the surrounding landscape.
Nature park Active season months1-12
Bicycle trail
N/A
Latvia

Bird-watching towers on the shores of Lake Lubans

The tower is on the western shore of the lake, next to the dam and the Zvidze canal. From here you will see the overgrowth north-western part of the lake, Akmeņsala Island, and a wide area of open water. The third is on the southern shore of the lake, by the dam and the Īdeņa canal. Here you will find typical views of wetlands – areas of reeds, shrubbery, wet meadows and the overgrown lake.

Active season months1-12
N/A
Latvia

St Peter’s Church

St Peter’s is one of the oldest historical monuments in the Baltic States, and it is also the best place from which to survey the historical centre of Rīga, which is part of the UNESCO list of world cultural heritage. You can see the central part of Old Rīga, City Hall Square, the Pārdaugava region on the opposite side of the river, and even – during clear weather – the Bay of Rīga. The tower of the church is 123 metres high, but the viewing location is at a height of 72 metres.
Active season months1-12
N/A
Latvia

A viewing tower at the Rauna castle ruins

The ruins of the Rauna castle (which was built in 1262 and was a main residence of the Livonian archbishop) have a modern viewing tower which offers a view of the impressive castle walls, the place where the former Medieval city was located, and the centre of Rauna. The local government office has the keys to the tower.
Active season months1-12
N/A
Latvia

The viewing tower of the Ligatne nature trails

The recently renovated viewing tower offers a wonderful view of the impressive and forested ancient Gauja River valley. The Gūdu cliffs are visible. This is part of the Līgatne nature trails territory, where there are wide paddocks of wild animals.
Distance from countries capital city75 Active season months1-12
Ride in horse driven sledgeTour guide servicesPicnick areaNature trailNature watching Nearest restaurant
N/A
Latvia

The Dunduri meadows barrow

This barrow is on the western side of the Dunduri meadows and was built on the parking lot of the former collective farm. From the second level of the tower, you will have an excellent view of the meadows all the way to the Džukste River and the Kauguri canal. There are livestock accustomed to life in the wild, although they will sometimes be quite distant. This is a bird-watching location from the springtime until the second half of the summer.

Active season months1-12
N/A
Latvia

A viewing platform at the Peleka Dune

This is the only viewing platform of its kind. It is north of Pāvilosta, between the sea and Latvia’s largest gray dune. The second level of the platform offers a good view of the habitats which surround the dune, as well as the seashore and the largest seashore rock on the shores of the Baltic Sea – the Pāvilosta sea rock. You can also see the northern part of Pāvilosta. When it is windy outside, you’ll see kiteboard riders showing their tricks.
Nature reserve Distance from countries capital city210 Active season months1-12
N/A
Latvia

Liela Kemeru tirela laipas tornis

Atrodas 3,7 km garās laipu takas vidusdaļā. No torņa paveras viena no Latvijas izcilākajām augstā purva ezeriņu un lāmu kompleksa ainava. Tornis ir populāra saullēktu un ziemeļblāzmas fotografēšanas vieta.

National park Distance from countries capital city44
N/A
Latvia

SEDAS SKATU TORNIS

Atrodas Sedas purvā (Sedas dabas takas malā) ar plašu skatu uz izstrādātajām kūdras platībām. Sedas taku ieteicams izstaigāt vietējā gida pavadībā T: + 371 2636162.

Nature reserve Distance from countries capital city130
N/A
Latvia

SKATU TORNIS "TRISSALINAS"

Atrodas sporta un atpūtas kompleksā „Trīssaliņas”. No torņa paveras pievilcīga apkaimes ainava, kas īpaši skaista ir pieneņu ziedēšanas laikā.

Distance from countries capital city150
N/A
Latvia

KENGARAGA PUTNU VEROSANAS TORNIS

Veselībai un pilsētvidei draudzīga transporta – velosipēda lietotāji putnu vērošanas torni var sasniegt pa Ķengaraga promenādes veloceliņu. Tornī izvietoti putnu attēli, kas nezinātājiem atvieglo ūdensputnu vērošanas un atpazīšanas procesu. Redzamas plašas Daugavas ainavas.

N/A
Latvia

KANIERA EZERA LAIVU BAZES TORNIS

Latvijas Valsts mežu laivu bāzē, kas atrodas Kaņiera ezera dienviddaļā (redzama no Lapmežciema – Antiņciema ceļa) kopā ar laivu bāzes ēku apvienots skatu tornis, no kura lieliski pārredzama ezera austrumdaļa.

Distance from countries capital city45
N/A
Latvia

Mersraga baka

Kuģinieku drošībai 1875. g. celtā bāka stipri cieta 1. pasaules kara laikā. Savu tagadējo izskatu tā ieguva pēc atjaunošanas 1922. g. Bākas uguns atrodas 21,3 m v.j.l. un tās detaļas savulaik vestas no Francijas. Pie bākas ieejas 1975. g. uzstādīta piemiņas plāksne par godu bākas simtgadei. Pie bākas atrodas bijušās padomju armijas militārās bāzes atliekas.

Nature park Distance from countries capital city102 Active season months1-12
N/A
Latvia

A viewing tower at the Vasenieki swamp

The tower is in the western part of the Vasenieki swamp, and an interesting nature trail with information stands and pathways was recently established there. The tower offers a look at unique swampland – visitors can survey the entire swamp. Wear proper footwear when it is damp outside!
Nature reserve Active season months1-12
Nature trail
N/A
Latvia

A bird-watching tower in Kaltene

This tower is on the shores of the ancient Litorine Sea, with a lovely view of the unique seashore here – complete with small bays and capes. It is part of the Kaltene nature trail, which is around one kilometre long. The location is of particular interest during spring or autumn migration of birds. Two other bird-watching platforms are nearby.
Active season months1-12
N/A
Latvia

The Officer barrow

This pyramid-shaped hillock with an observation tower at the top of it was established by the Soviet military. It is along the Ķevele-Saldus road, where the Zvārde airfield used to be located. It was used as an observation facility to co-ordinate army training manoeuvres. There is a view of the former airfield and the massive forests of the Zvārde Nature Park and nature reserve. It is an appropriate location for bird-watching. Note that there are no improvements there.
Active season months1-12
N/A
Latvia

A viewing tower at Kalnaruski

This is an interesting viewing tower which is part of one of the farm buildings. It offers a lovely view of the surrounding area.
Active season months1-12
N/A
Latvia

The Ovisi Lighthouse

This lighthouse is in Ovīši, which is an ancient Livonian village. The 38-metre lighthouse on Cape Ovīši was built in 1814 and modernised in 1860, and it is the oldest functioning lighthouse in Latvia today. Visitors will get a great view of the shores of the Baltic Sea and the forests which cover them. The lighthouse also offers an exhibition devoted to the history of lighthouses in Latvia.
Nature reserve Distance from countries capital city200 Active season months1-12
N/A
Latvia

PUTNU VEROSANAS TORNIS DVIETES PALIENES NR. 1

Atrodas Skuķu ezera dienvidrietumu krastā. Sasniedzams no Putnu salas, ejot cauri dzīvei savvaļā pielāgoto mājlopu aplokiem un taku. No torņa labi pārskatāma Dvietes paliene (ūdeņainos pavasaros pārplūst) un aizaugušais Skuķu ezers. Laba putnu vērošanas vieta. Putnu salas Atālu mājās – vietējais gids.

Nature park Distance from countries capital city200
N/A
Latvia

A viewing tower at the Limbazi castle ruins

The tower offers a look at the historical centre of Limbaži , the castle ruins, and the landscape all the way to Lake Dūņezers. The Limbaži castle was part of Latvia’s earliest fortifications, and its unique gates survive to this very day. Keys to the tower can be found at the museum. This is part of the ZBR.

Distance from countries capital city88 Active season months1-12
N/A
Latvia

A viewing tower at the Southern breakwater of Ventspils

Based on the tower of a former Soviet army radar installation, there is an 18-metre viewing tower at the Southern breakwater of Ventspils (Medņu Street) today. The tower offers a good view of the port territory, with the sea gate at the mouth of the Venta River and the city beach. Binoculars are available at the tower. It is worth walking down the Southern breakwater to get a better look at the sea.
Active season months1-12
N/A
Latvia

ANCUPANU SKATU TORNIS

Uzcelts apkaimes augstākajā vietā – Ančupānu meža kalnā, kuru vietējie dēvē par „Bāku”. No 26 m augstā torņa redzama ļoti plaša panorāma ar Rēzeknes pilsētas namiem, baznīcu torņiem un apkaimes mežu masīviem, kas mijas ar lauksaimniecībā izmantojamām zemēm. Blakus tornim – atpūtas vieta.

Distance from countries capital city239
N/A
Latvia

"Lielo Kangaru" skatu tornis un taka

Dabas liegumā "Lielie Kangari" atrodas 33 metrus augsts skatu tornis, kura virsotnē atrodas platforma, no kuras paveras skats uz Kangaru ezeru un Lielkangaru purvu. Dabas liegumā izbūvēta arī nepilnu divu kilometru gara pastaigu taka ar tiltiņiem un skatu platformu pie ezera.  Takas sākumā izvietotais veselības maršruts ikvienu apmeklētāju aicina kārtīgi izvingroties un izkustēties. Apmeklētāju informēšanai un izglītošanai visas takas garumā izvietoti arī informatīvie stendi ar fotogrāfijām, kas apvieno varenu stāstu un teiku kopumu par notikumiem, vietām, tēliem un parādībām dažādās apkārtnes vietās. 

Nature reserve Distance from countries capital city45 Active season months1-12
Nature trailNature watching
N/A
Latvia

SILZEMNIEKU PUTNU VEROSANAS TORNIS

Atrodas Burtnieka ezera austrumu krastā – uz ezera poldera dambja. Pavasara un rudens migrāciju laikā – laba putnu vērošanas vieta. Putni redzami ne tikai ezera piekrastē, bet arī poldera mitrajās pļavās.

Nature reserve Distance from countries capital city130
N/A
Latvia

The Valka church tower

The tower of St Catharine’s Church in Valka opens up a view of the “twin towns” of Valka in Latvia and Valga in Estonia. You can see the former border crossing, the St John’s Lutheran Church of Valga, and a shop in Valga which is visited by many Latvian residents. This is part of the ZBR.
Active season months1-12
N/A
Latvia

The Riga radio and television tower

This 368 metre structure is the highest television tower in the European Union. Its viewing area, which is at a height of 97 metres, is the highest publicly available viewing area in Latvia. The location offers a fantastic view of Rīga and Old Rīga to Pārdaugava, the Bay of Rīga and Sigulda – a radius of at least 50 kilometres.
Active season months1-12