Country Holidays

Craftsmen

Master craftsmen make various crafts and design pieces related to rye and the bread-baking process. No baker can do without the tools crafted by a skilled craftsman: a sturdy trough for kneading dough, a wide peel for placing loaves in the oven, as well as the bread oven itself. Making rye straw himmeli (puzurs) that will fit into modern interiors with their perfect, lightweight geometry, requires true mastery. Rye straw hats can be used not only in traditional harvest rituals, but also as protection from the harsh sunrays on hot days.

Overview Details
N/A
Latvia

Tourism farm BITES

Rye straw transformation workshop for individual visitors and groups. The hostess teaches how to make classic or specially designed decorations, including the traditional puzuris, from rye straw grown on the farm. Visitors can purchase ready-made products or specially prepared kits for creating something individually.

Distance from countries capital city315 Must register in advance
N/A
Latvia

The Vienkoci Park

Saimniecībā tiek taisītas maizes abras, kuras veidotas no viena koka (vienkoča abras). Lai pilnvērtīgāk varētu nepieredzējušiem cepējiem pastāstīt par maizes abru lietošanu, tiek cepta tradicionālā rupjmaize no ierauga ar iesalu un saldskābmaize. Vienkoču parkā ir āra maizes krāsns, kura tiek lietota siltajā laikā. 

For children and teenagers Distance from countries capital city66 Active season months1-12
Tour guide services
EAFRD

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Projekta nosaukums: Kulinārā tūrisma produkts "Rudzu ceļš". Projekta numurs: 19-00-A01630-000002.
Partneri: LLTA "Lauku ceļotājs", SIA "JS Caunītes" Vineta Cipe IK "Dzīles", z/s "Bērziņi", z/s "Buliņi", z/s "Klajumi".
Vairāk informācijas par projektu “Rudzu ceļš”
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē