Country Holidays

Baltija

Baltija 

Ar ko ievērojama daba Baltijā

Baltijas valstis ir vieta Baltijas jūras austrumu krastā, kuru vēl pilnībā nav pārņēmusi „modernā civilizācija”. Kur vēl Eiropā ir iespējams noiet desmitiem kilometru gar smilšainu jūras krastu un nesatikt nevienu cilvēku? Vai braukt stundām ilgi pa klusiem un vientuļiem meža ceļiem, nesastopot nevienu auto? Doties braucienā ar laivu pa neiztaisnotām upēm, kuras „nevago” baržas un kuģi? Redzēt desmitiem un simtiem augu un dzīvnieku sugas un to dzīves vietas, kas Eiropā sen jau ir izzudušas vai reti sastopamas, taču šeit vēl joprojām sastopamas bieži un lielā skaitā?

Šajā sadaļā lasiet par atšķirīgo Baltijas valstu - Latvijas, Lietuvas un Igaunijas - dabā:
    Daba Latvijā                           Daba Igaunijā                 Daba Lietuvā

Daudzi mūsu izstrādātie ceļojumu maršruti ved cauri aizsargātām dabas teritorijām (nacionālajiem parkiem, aizsargājamo ainavu apvidiem, dabas parkiem utt.) - tieši tur daba ir viskrāšņākā. Lielākā daļa šo vietu ir arī  Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkla Natura 2000 vai nacionālas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas. Kas īpašs katrā no šīm vietām, kāpēc tās ir unikālas un tiek aizsargātas - lasiet aizsargājamo dabas vietu aprakstos. Kas ir Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkls Natura 2000 - lasiet šeit   Natura 2000  (pdf).
Esiet saudzīgi pret dabu sava ceļojuma laikā - ievērojiet Zaļos Padomus