Latvija


Ar ko ievērojama daba Latvijā? 

Ar visskaistāko un iespaidīgāko – Gaujas senleju, visgarāko smilšaino pludmali, kas ar nelieliem pārtraukumiem stiepjas gandrīz visas valsts jūras robežas garumā, vislielākajiem vienlaidus mežu masīviem, iespaidīgākajiem un daudzveidīgākajiem smilšakmens atsegumiem, vienu no Eiropas platākajiem ūdenskritumiem un lielāko avotu un dižkoku bagātību. Lai nosargātu šīs u.c. vērtības, valsts izveidotais īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkls aizņem vairāk nekā 10% no valsts platības. Esiet saudzīgi pret dabu savā ceļojuma laikā - ievērojiet Zaļos Padomus

Varat plānot savu ceļojumu, izvēloties dabas vietas Latvijā, kuras gribat redzēt, vai arī varat pārskatīt mūsu piedāvātos ceļojumu maršrutu aprakstus un izvēlēties tos, kuros iekļautas jūs interesējošās vietas.