Zaļie padomi

zalie padomi

Zaļie padomi ceļotājiem

 • Ceļojot ar videi draudzīgākiem transporta līdzekļiem – vilcienu, divriteni, laivu vai slēpēm mēs ne tikai esam tuvāk dabai, bet arī saudzējam tās vērtības!

 • Ejot pa dabas takām vai dabisku vidi, centīsimies turēties ‘’zosu gājienā’’ - viens aiz otra, jo aiz mums tad paliks mazāk pēdu gan tiešā, gan pārnestā nozīmē!

 • Atcerēsimies, ka braucot pa jūtīgu zemsedzi – sūnām, kāpām, krastu nogāzēm u.c. nepiemērotām vietām, divritenis atstās dziļas sliedes, kas neizzudīs daudzu gadu garumā! Brauksim tikai pa takām, celiņiem un šim nolūkam piemērotām vietām.

 • Atkritumus atstāsim tikai tam paredzētajās vietās, lai ar prieku varētu atgriezties šeit arī citā reizē!

 • Ievērosim ieteikumus, kā izturēties īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un NATURA 2000 vietās  - šīs vietas ir „jūtīgas”, un cilvēka nepārdomāta rīcība var tām kaitēt!

 • Neapmeklēsim dzīvnieku, īpaši - retu sugu uzturēšanās vietas, to vairošanās, ligzdošanas vai ziemošanas periodā. Netraucēsim dzīvniekus to ierastajā vidē, kā tie netraucē mūs mūsu pašu mājās!

 • Nevāksim augus un dzīvniekus kolekcijām, herbārijam un citiem mērķim, jo tas neattaisno iegūto!

 • Ja sēnes nogriezīsim ar nazi, nevis plēsīsim ar roku, bet savvaļas ogu vākšanā neizmantosim mehāniskas ierīces, mežs arī citus gadus sniegs savas bagātības!

 • Neatstāsim savus autogrāfus uz klinšu sienām, koku mizas vai cilvēka radītiem objektiem. Saglabāsim dabas un kultūras vērtības arī nākamībai!

 • Neplēsīsim un nelauzīsim neko savā ceļā, jo aiz mums sekos arī citi!

 • Ugunskurus kurināsim tikai šim mērķim paredzētās vietās un ievērosim ugunsdrošību, jo ugunsgrēkā radītie zaudējumi dabai nav skaitļos aprēķināmi!

 • Nakšņošanai teltīs izvēlēsimies tūristiem labiekārtotās apmetņu vietas. Tas būs ērtāk pašiem, jo parasti tajās būs sagatavota  malka un telšu vietas!

 • Izmantosim vides gidu sniegtos pakalpojumus - tie Jums atklās pavisam jaunu pasauli, par kuras esamību pat neiedomājaties!

 • Izmantosim pēc iespējas vairāk vietējo iedzīvotāju ražoto produkciju, nevis līdzi atvesto, tādejādi atbalstot vietējo uzņēmējdarbību laukos. Uz vietas dabūjamie pārtikas produkti būs arī daudz garšīgāki un veselīgāki!

 • Cienīsim vietējo iedzīvotāju tradīcijas un paražas, un pretī saņemsim patiesu viesmīlību. Ceļojums būs daudzkārt pilnvērtīgāks, ja ieklausīsimies vietējos iedzīvotājos, apmeklēsim viņu ieteiktas interesantas vietas, uzzināsim par apkārtnes vēsturi un tradīcijām!

 • Pēc iespējas mazāk lietosim videi un cilvēka veselībai kaitīgas un bīstamas vielas. Pateicoties tam, neaizaugs upes un ezeri un necietīs to krastos mītošie augi, dzīvnieki un cilvēki!

 • Taupīsim dabas resursus pat tad, ja tie ir lēti un viegli pieejami, jo dabā paliek aizvien mazāk atjaunojamo resursu!

"Zaļie padomi" pdf formātā izdrukai pieejami šeit.

EEA logo

NOR logo
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEZ  Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism